Nav stanser sykepengene etter åtte uker

Nav Oslo varsler skjerpede sykmelding-krav.

10.09.15 12:47

Fra 1. oktober vil alle Nav-kontor i Oslo håndheve kravet om at sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig, og senest innen åtte uker.

Dersom vilkåret for unntak fra aktivitetsplikten ikke er oppfylt, kan sykmeldte få stoppet utbetalingen av sykepenger ved åtte ukers sykmelding, opplyser Nav Oslo i en pressemelding torsdag.

I pressemeldingen skriver Nav at den sykmeldte, arbeidsgiver, lege og Nav sammen må finne muligheter som gjør at den sykmeldte kan være helt eller delvis i jobb.

– Arbeid er helsefremmende og vi vet at det er gode muligheter for å jobbe noe selv om du har helseutfordringer. Vi vil legge til rette for at flere sykmeldte kan komme i jobb tidligere i sin sykdomsperiode. Både forskning og Navs erfaringer tilsier at det vil gjøre at flere blir helt friskmeldt, sier Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i Nav Oslo, i en pressemeldingen.

Viktige punkter i infoskriv
I dag får arbeidsgiverorganisasjoner, sykehus og 520 fastleger et brev med følgende informasjon om Navs sykefraværsoppfølging:

* Sykmeldte kan få et brev fra NAV som forteller at utbetalingen av sykepenger stoppes ved åtte ukers sykmelding, dersom vilkåret for unntak fra aktivitetsplikten ikke er oppfylt.

Fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i Nav Oslo varsler strengere krav til sykmeldte. Foto: Nyebilder.no

*Arbeidsgivere plikter å tilrettelegge på arbeidsplassen. Hvis tilrettelegging ikke er mulig må arbeidsgiver begrunne hvorfor i et eget skjema som sendes NAV.

*Legene skal vurdere pasientenes muligheter, først og fremst opp mot de arbeidsoppgavene pasienten har, men også mot annet arbeid der det er hensiktsmessig. Det skal foreligge tungtveiende medisinske forhold som hindrer arbeid og aktivitet dersom NAV skal godta 100 prosent sykmelding utover åtte uker.

*NAV vil bistå både den sykmeldte, legen og arbeidsgiver med veiledning om virkemidler og muligheter for tilrettelegging.

Håper å få flere i arbeid
– Det vi håper å oppnå, er at flere kommer tidligere i arbeidsrettet aktivitet, og at sykefraværet blir redusert, sier Hildrum.

– Vi vet fra forskningen at det er viktig for folk å være i jobb. Å bli stående utenfor arbeidslivet lenge kan være et stort tap for den det gjelder, både helsemessig og økonomisk. Vi vet også at jo lenger den sykmeldte er helt borte fra arbeidsplassen, jo vanskeligere er det å komme tilbake. I tillegg til det velferdstapet den enkelte vil oppleve, er det også et tap for arbeidslivet, som har behov for den enkeltes ressurser og kompetanse, avslutter Hildrum.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.