Nei-siden har våknet

I dette krysset vil Are Storstein og andre i nærområdet bli tvunget oppover i Konventveien, forbi Smestad skole. Foto: Vidar Bakken

I dette krysset vil Are Storstein og andre i nærområdet bli tvunget oppover i Konventveien, forbi Smestad skole. Foto: Vidar Bakken

Det er mange som protesterer mot å stenge Konventveien. En ny aksjonsgruppe har opprettet egen nettside for å registrere motstanden.

Det grønne feltet i Konventveien, mellom Ladeveien og Bekkeliveien, markerer området som ifølge reguleringsplanen skal bli grøntområde.

HOFF: Da jeg forsto at det nærmet seg en politisk avgjørelse på hva som skulle skje med Konventveien, opprettet jeg en nettside. Her kan folk i nærområdet registrere sin motstand og kommentere forslaget om stenging av Konventveien. Hittil har bare den ene parten i saken blitt hørt, og mange av beboerne i de berørte områdene har ikke fått med seg hva som holder på å skje. I løpet av helgen hadde det allerede kommet 150 innlegg, sier Are Stenberg, som har opprettet nettsiden www.konventveien.no.

Mange blir berørt

Det er veldig mange i dette nærområdet som blir berørt. Bare på Nedre Silkestrå hvor jeg bor, er det 150 boenheter. Ved en eventuell stenging må vi som mange andre i de nærliggende veiene kjøre opp Konventveien og ned Hoffsveien for å nå jobb, servicetilbud og butikker som hører naturlig til vårt område. Konventveien er en lokalvei for oss, og ved stenging vil vi få en omvei på to kilometer. Det betyr en betydelig ulempe for mange. Når veien blir lengre, genereres mer trafikk, og det er lite miljøvennlig. Det blir også betydelig mer trafikk forbi Smestad skole, med farligere skolevei som resultat, sier Stenberg.

Andre tiltak

Han mener som mange av innleggene på nettsiden viser, at det er unødvendig å stenge veien.

Det er mange andre tiltak som kan settes i verk for å redusere trafikkbelastningen. Nye og kraftigere fartshumper, som vi ser virker andre steder er et eksempel. Et annet eksempel er innsnevringer av veibanen. Noen har foreslått å definere deler av veien som gatetun, som medfører at bilistene må ned i gangfart. Dette er alle tiltak som vil redusere farten og som dermed kanskje vil få de som bruker Konventveien som gjennomfartsåre til å velge annerledes. Man kan i hvert fall starte med å forby tungtrafikk gjennom veien, sier Stenberg.

Tenke seg om

Han mener det er kraftig motstand mot stengeforslaget.

Vi forventer at politikerne tenker seg om to ganger. Det virker urimelig å stenge veien når det finnes mange gode alternative løsninger for å begrense trafikken, sier Stenberg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Nyheter

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag