Nei til Høyres forslag om innfartsparkering på Vestre gravlund

Venstre fremmet i bydelsutvalget Vestre Aker forslag om å si nei til innfartsparkeringsplass på Vestre gravlund. Vi er forundret over at Høyres Anita Hoff i pressen har gått inn for dette. Og vi forstår meget godt de borgere som i Akersposten har bedt om at gravlunden respekteres.

For det er nettopp respekt dette dreier seg om. Parkeringsplassene foran Vestre krematorium og de to plassene nær Frognerparken skal brukes av de som skal i bisettelser og begravelser i de 4 kapellene og de som besøker gravene. Gravlunden skal være et fredet sted og skal ikke utgjøre noen arealreserve for bilister med parkeringsbehov nær byen. På gravlunden skal det herske ro. Det skal alltid være plass for de som har reelt ærend der. Jeg ønsker ikke å treffe skrålende handlende nedlesset med handleposer når jeg besøker mine to familiegraver.

Venstre har aktivt gått inn for innfartsparkering ulike steder i Bydel Vestre Aker, og støttet selvsagt forslaget om utvidet parkeringsplass i tilknytning til Hemingbanen på Slemdal. Men vi tar avstand fra Høyres uetiske ønske om å bruke arealene på Vestre Gravlund, noe også andre partier i BU gikk imot. Høyre og Anita Hoff burde beklage sitt forslag fremfor å ture frem slik de gjør i Akersposten 23/4.

Venstre vil også uttrykke sin forundring over Høyre-politikerens spark til "opposisjonen" og Venstre når de hevder at nedsettelsen av kollektivtakstene på Oslo-siden av bygrensen utgjør et problem. For Høyre og Hoff er det åpenbart vanskelig å se resultatene av Ola Elvestuens solide arbeid. Venstre har gått foran. Satsene er satt ned. Det er Venstres fortjeneste. Og det vil vise seg at det har stor betydning at Oslo har gått foran. Akershus må følge efter. Venstre har presset frem harmonisering av takstene. Vi håper at Høyre vil bidra til fortsatt nedsettelse av takstene og derigjennom redusere behovet for bilkjøring. Å opprettholde høye satser er å gå baklengs inn i fremtiden. Det kan ikke Høyre være bekjent av.Terje Bjøro

Venstres gruppeleder i Vestre Aker bydelsutvalg og medlem av Venstres bystyregruppe

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.