*Nettavisen* Nyheter.

Nei til kulturkort

I Bodø kommune har de kulturkort tilbud til ungdom.

Kultur-og utdanningskomiteen skal i morgen diskutere innføring av kulturkort for ungdom i Oslo. Det ligger an til et klart nei.

Byrådet vedtok i fjor å utredet spørsmålet om kulturkort for ungdom i Oslo. Utredningen er konsentrert om erfaringene fra en prøveordning der 10 fylker ble tildelt midler for å utprøve kulturkort for ungdom.

Byrådet har videre drøftet spørsmålet med Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR).

På bakgrunn av den foreliggende utredningen, vil byrådet ikke arbeide videre med en kulturkortordning i Oslo. Dette er begrunnet ut fra et økonomisk aspekt ved at ordningen binder opp store ressurser, at kulturtilbudet i Oslo er variert og lett tilgjengelig, at det allerede finnes ulike rabattordninger for målgruppen i dag og at kommunens egne museer har gratis adgang deler av året.

Videre henviser byrådet til at Den kulturelle skolesekken er utvidet til også å gjelde videregående skole.

Hovedmålsettingen med utredningen har vært å undersøke mulighetene for innføring av et kulturkort for ungdom i Oslo og synliggjøre kostnader knyttet til ulike modeller.

Undersøkelsen viser at det statlige tilskuddet kun i meget begrenset grad har kompensert for de totale utgiftene i prøveordningen i 10 fylker med kulturkort for ungdom. Det betydelige kulturtilbudet som tilbys barn og unge i Oslo medfører imidlertid at Oslo ikke kan sammenlignes med landets øvrige fylker når det gjelder vurderinger knyttet opp mot en kulturkortordning for ungdom.

I denne vurderingen vektlegges både Oslos betydelige tilbud og tilgjengeligheten for målgruppen. Når det gjelder sistnevnte fremheves både etablerte rabattordninger og offentlig kommunikasjon.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag