Nei til ny turvei

Vi trenger ikke en tredje turvei i området, sier styrer i sameiet Blindernveien 7, Gustav Bjørbæk (bildet). Friluftsetatens planer om å utarbeide en turvei like ved tomten kan bli en realitet.

Blindernveien:I 2005 bygget Samferdselstetaten en sykkelvei, som går paralellt med den eksisterende grønne ruten, mellom Sognsveien og Blindern. Denne asfalterte veien skulle bedre forholdene for syklistene, og kom i tillegg til den mer skogsvennlige turveien.

Protesterte

Allerede da protesterte naboene i Blindernveien 7.
De hugget ned flere trær, for å gjøre plass til sykkelveien, sier Bjørbæk. Likevel er dette historie nå, og naboene har vent seg til sykkelveien.

Nå er det et gammel regulert friområde på baksiden av sameiets blokk, som Friluftsetaten vurderer å gjenåpne som gangvei.
Vi skal se på saken til høsten, sier Ola Raade i Friluftsetaten.

Han forteller at området i 1981 ble regulert til friområde, samtidig som at blokkene i Blindernveien 7 ble oppført.
På den tiden fikk naboene nyte godt av deler av friområdet, sier han.

Han vil ikke se bort fra at Friluftsetaten vil vurdere å bruke området til å anlegge en gangvei.
Dette er gamle planer, som inngår i Grønn rute, sier Raade. Han vil ikke kommentere at dagens situasjon er forandret, etter at den nye sykkelveien ble anlagt i fjor.

Tre veier

Det betyr at vi vil ha veier på alle kanter, sier Gustav Bjorbæk.

Beboerne mener det er fullstendig unødvendig å anlegge en tredje vei, når det allerede eksisterer to betydelige tur og sykkelveier i strøket.

Bydelsutvalgsleder Rune Aale-Hansen kommenterer at dette er en gammel sak.
Det vil være tullete hvis Friluftsetaten går inn for å holde fast ved en gammel reguleringssak, istedenfor å se an dagens reelle situasjon, sier han.

Aale-Hansen har selv vært på befaring i området, og forstår naboenes frustrasjon. Han håper at Friluftsetaten vil tenke nytt i denne saken.

I komiteen for Trafikk, miljø og byutvikling ble det på forrige møte vedtatt at den gamle planen for Grønn rute bør skrinlegges, da den nye sykkelveien dekker behovet. Bare Venstre stemte imot forslaget.
Det er derfor store sjanser for at naboene får det som de ønsker på neste bydelsutvalgsmøte, sier Aale-Hansen.

Dette er jo gledelig, sier Bjorbæk i Sameiet i Blindernveien 7.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.