Gå til sidens hovedinnhold

Nei til parkeringshus for bilistenes (og alle oss andres) skyld!

Planer om parkeringshus under St. Hanshaugen eller et annet sted i bydelen kommer snart til behandling i St. Hanshaugen bydelsutvalg. Det er positivt: Både parkeringssituasjonen i bydelen og bruken av de store arealene som finnes under eksempelvis St. Hanshaugen og Stensparken er viktige saker, som må behandles grundig.

Både bydelens bilister og myke trafikanter bør imidlertid nå engasjere seg sterkt for at det ikke realiseres flere parkeringshus i bydelen vår. Biltrafikken er allerede for stor, og vil øke ytterligere dersom nye parkeringshus bygges. Skadelidende blir syklister, fotgjengere, brukere av barnevogner, samt rullestolbrukere og brukere av rullatorer. Og paradoksalt nok også bilistene selv: En bydel overfylt av biler er det nemlig ingen som tjener på. De som er nødt til å ha bil vil som følge av redusert biltrafikk få bedre fremkommelighet, færre køer, økt trafikksikkerhet og mindre intense kamper om parkeringsplasser. Dette oppnås ved å styrke kollektivtrafikken, og ved å øke tilgjengeligheten og sikkerheten for syklister, fotgjengere og andre myke trafikanter. Slik vil vi alle men kanskje aller mest de som er nødt til å ha bil få en bedre hverdag.

St. Hanshaugen SV ser derfor frem til å diskutere hva de store arealene under St. Hanshaugen og Stensparken kan benyttes til istedenfor parkeringsplasser. Flerbrukshaller i kombinasjon med ulike idrettstilbud er én idé. Nye og sårt tiltrengte fritidstilbud for bydelens mange ungdommer en annen.

Men dette er altså en beslutning som tas i nær fremtid. Dagens borgerlige flertall i bydelsutvalget kan komme til å sørge for at parkeringsplasser atter prioriteres dersom avgjørelsen om bruken av de store arealene under St. Hanshaugen og Stensparken fattes før høstens direktevalg til bydelene. Konsekvensen blir i så fall en betydelig økning i biltrafikken.

Min oppfordring til syklister, fotgjengere, brukere av barnevogner, rullestoler og rullatorer, ungdommer, og alle dere andre som ønsker en bedre hverdag for bydelens myke trafikanter, er derfor følgende: Engasjer dere i denne saken! Vis at dere er glade i bydelen deres, og at dere slett ikke ønsker at den skal flyte over av svevestøv og eksos. Vis de borgerlige bydelspolitikerne at det ikke lenger er parkeringsplasser for alle penga som gjelder i Bydel St. Hanshaugen!Stian Oen

St. Hanshaugen SVs førstekandidat

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg