Gå til sidens hovedinnhold

Nesten null i sykefravær

I disse dager er høyt sykefravær et hett tema. Hvordan klarer "Barnehagene på Ullern" seg med nesten null sykefravær?

ULLERN: "Barnehagene på Ullern" er privat drevet og består av Slalåmveien barnehage, Ullernchausseen barnehage og Ullern barnekrybbe. Disse har til sammen 28 årsverk og rundt 120 barn. Vi spurte pedagogisk enhetsleder for barnehagene og styrer i Slalåmveien barnehage, Nina N. Nordenstrøm: Mange barnehager sliter med høyt sykefravær. Hva gjør dere riktig?

Ung personalgruppe

Vi hadde én prosent sykefravær i 2008 og to prosent i 2009. Hadde det ikke vært for at en av de ansatte hadde en ryggoperasjon i 2009, ville vi vært på tilnærmet null prosent. Det er ikke verst i disse svineinfluensatider. Jeg har lyst til å peke på at vi har en veldig ung personalgruppe. Mange snakker om dårlig arbeidsmoral blant ungdom. Det ikke tilfelle hos oss. Det viktigste er at vi trives og bryr oss om hverandre. Vi har hele tiden fokus på arbeidsmiljø, samt jobber målrettet med hensyn til å forebygge sykefravær, sier Nordenstrøm.

Teamtenking

Hun er styrer på sjette året og følger med på hva den unge arbeidsstokken er opptatt av.

Hva skal til for å gjøre at de trives på jobben og hva kan vi finne på sammen utenom jobben? Blant annet har vi sosiale happenings. Hvert år drar vi blant annet til Geilo på julebord. 29. mai arrangerer vi Solfest med barna på dagen og for personalet om kvelden. Vi har lønningspils, og vi trener sammen, med treningsavtale på Elixia. Det viktigste er likevel hvordan vi er organisert på jobben. Vi legger stor vekt på teamtenking på morgenmøtene. Som team jobber vi også på tvers av barnehagene. Vi kan hospitere hos hverandre når det er nødvendig.

IA-bedrift

Barnehagen er en IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv).

Det betyr blant annet at de ansatte kan være borte fra jobben i 24 enkeltstående dager uten sykmelding. Dessverre er det mange som ikke tør å bli IA-bedrift på grunn av dette, selv om det innebærer mange fordeler. Jeg er opptatt av å jobbe i forkant av sykdom. Som IA-bedrift får man tilretteleggingstilskudd gjennom NAV. Vi har blant annet fått tilskudd til utstyr som letter arbeidet under påkledning. Vinterhalvåret er det tyngste tiden med hensyn til påkledning. Det innebærer langvarig belastning for ryggen. Med blant annet påkledningsramper forebygger vi vond rygg og eventuelt en langvarig sykmelding. I tillegg kan vi søke avlastningsvikar for ansatte som sliter med vond rygg, som dermed kan få andre oppgaver i barnehagen, sier Nordenstrøm.

NAV er flinke

En rekke andre tiltak er også gjennomført i de tre barnehagene.

Rett før jul fikk vi 20 000 kroner til nye støyvegger og ergonomiske stoler. Nå får vi også snart "lydører". Støy i barnehager er et problem. Lydører vil lyse rødt når støynivået er for høyt og grønt når det er akseptabelt. Barna kan følge med på øret og i samarbeid med barna vil vi forebygge at barn og ansatte får skade på hørselen. Jeg vil si at NAV er veldig flinke til å følge opp forebyggende tiltak. NAV holder også gratis kurs og gir veiledning for hvordan vi kan følge opp sykmeldte og hvordan holde sykefraværet nede. Jeg vil sterkt anbefale andre barnehager å bli IA-bedrift. For mange er redd for dette med sykmeldingene og at det krever ekstra initiativ og arbeid. Vi har også ansatte hos oss på arbeidspraksis gjennom Nav. Dette er mennesker som i utgangspunktet har redusert arbeids kapasitet. Noen av disse har fungert så bra, at de nå er i 100 % jobb hos oss.

Skaper trygghet

Det er viktig at vi har en stabil arbeidsstokk. Det betyr mye for barna, og det betyr mye for foreldre og andre utenfra at de ser at vi trives og har det hyggelig sammen. Det skaper trygghet. At de ansatte trives ser jeg også av de anonyme medarbeiderundersøkelsene. At tidligere assistenter og studenter søker seg tilbake hit er også et bevis på det.

Friske og glade

Kosthold har også høy prioritet i barnehagen.

Sunn og god mat holder barna friske og glade. Vi lager måltidene som serveres både barn og voksne. Det er varm mat hver dag. Som "Mer-barnehage" fokuseres det mye på frukt og grønt. Vi er også "Fiskesprell-barnehage". Begge deler er knyttet opp mot Helse- og velferdsetaten som kurser de ansatte, sier Nordenstrøm.

Slalåmveien barnehage ligger høyt og fritt på Ullerntoppen. Ute i snøen er det full fart og ingen som mukker når fotografen skal i aksjon. Å si "smiiiil" er helt unødvendig. Det kommer av seg selv.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar