Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

NGI bidro ikke til deponijuks

FRIFUNNET: Lagmannsretten mener NGI ikke kan klandres for ulovligheter begått av Secora i forbindelse med dypvannsdeponeringen ved Malmøykalven. Saken ble ført av aktor Carl Graff Hartmann og forsvarer Erling O. Lyngtveit.
FRIFUNNET: Lagmannsretten mener NGI ikke kan klandres for ulovligheter begått av Secora i forbindelse med dypvannsdeponeringen ved Malmøykalven. Saken ble ført av aktor Carl Graff Hartmann og forsvarer Erling O. Lyngtveit. Foto: FOTO: ØYSTEIN DAHL JOHANSEN
Norges Geotekniske institutt (NGI) er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for brudd på forurensningsloven.

OMSTRIDT: Dypvannsdeponeringen ved Malmøykalven har vært omstridt, og entreprenøren er i ettertid dømt for brudd på tillatelsen. Foto: FOTO: STIG MEBUST

BORGARTING LAGMANNSRETT: NGI var tiltalt for medvirkning til brudd på forurensningsloven etter at entreprenørselskapet Secora ulovlig dumpet masser med splittlekter over dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. NGI ble dømt til bot og inndragning av til sammen 450.000 kroner i tingretten, men anket.

LES OGSÅ: NGI ER GLAD FOR FRIFINNELSEN, MEN KRITISK TIL BRUKEN AV RESSURSERAnkesaken ble ført med begrenset bevisførsel og gikk seks dager i lagmannsretten i midten av mars.

Manglet måledata

LES ALT OM DEPONISAKEN HER

NGI hadde ansvaret for å kontrollere turbiditeten (mengden partikler i vannet) i forbindelse med transport og nedføring av slammet ved Malmøykalven.


I 2007 ble det gjennomført 50 nedføringer hvor måledata fra turbiditetsmåleren mangler.

I månedsrapportene NGI utarbeidet fremgikk det ikke at data manglet eller at turbiditeten var høyere enn grenseverdiene ved flere tilfeller.

Ute av drift

Målingene ble gjort med en såkalte juksamåler som målte turbiditeten på ulike dyp under nedføringen. NGI hadde i utgangspunktet ikke som oppgave å kontrollere Secora og kontrollsystemet var basert på tillit slik at det var Secora selv som opererte juksamåleren. Etter avsløringen om ulovlig dumping fikk NGI utvidet kontrolloppgavene.

I en periode på seks uker var juksamåleren ute av drift. I strid med tillatelsen fra SFT ble tubiditetsmåleren plassert på en stasjonær dybde i de seks ukene det tok å skaffe ny. Dette var en beslutning som ble tatt av Secora og Oslo Havn, og NGI hadde ikke noe ansvar for driften av måleren. Denne beslutningen ble heller ikke klarert med SFT, et ansvar som faller på Oslo Havn.

Secora ble i tingretten dømt til en bot og inndragning på en million kroner, samt at to av de fire tiltalte ansatte ble dømt til bøter på 20.000 kroner hver. Oslo Havn og prosjektleder Torill Jørgensen ble frifunnet.

Ikke plikt

Påtalemyndigheten har argumentert for at metoden NGI brukte data fra juksamåleren på skjulte enkeltovertredelser og heller ikke opplyste om manglende måledata fra nedføringer.

– Lagmannsretten kan ikke se at NGI ved den måten råmaterialet ble behandlet på har bidratt til at høye turbiditetsverdier ble holdt skjult eller på annen måte medvirket til vilkårsbrudd og derved lovbrudd begått av Secora. Ved denne vurderingen er det særlig lagt vekt på at NGI i utgangspunktet ikke hadde noen plikt til å bearbeide dette datamaterialet, at initiativet til bruken kom fra NGI, heter det i dommen.

Ikke designet for å avsløre juks

Retten vektlegger her at det var Secoras ansvar å kontrollere at turbiditetsverdien ikke oversteg de grenser som var fastsatt og om nødvendig sørge for at produksjonen ble stanset.

– Når alle synes å ha vært innforstått med at kontrollprogrammene ikke var utarbeidet med sikte på å avdekke juks og eventuell ulovlig dumping, hadde NGI etter lagmannsrettens vurdering heller ingen foranledning til på eget initiativ å kontrollere enkeltverdier av turbiditet fra juksamåleren, heter det i dommen.

Lagmannsretten utelukker imidlertid ikke at mer nøyaktige formuleringer i månedsrapportene kunne ha gitt foranledning til at Secora skjerpet kontrollen med rutiner eller at SFT reiste spørsmål, men det er ikke tilstrekkelig til å etablere et strafferettslig medvirkningsansvar for NGI.

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!