RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

«Nordens Springsteen» spiller gratis i Oslo

Ulf Lundell står på scenen i Arena Lillomarka lørdag kveld.
Ulf Lundell står på scenen i Arena Lillomarka lørdag kveld. Foto: Foto: Promo
Ulf Lundell får følge av blant annet deLillos på en av Oslos største gratisfestivaler denne helga.

LIL­LO­MAR­KA: – Are­n­aen her har plass til like man­ge som Råd­hus­plas­sen, rundt 100.000, så det er in­gen fare for at det blir fullt. Vi ple­ier å ha mel­lom 13.000 og 15.000 mu­sikk­gla­de sje­ler inn­om hver dag, og hit­til er det nok kon­ser­ten til Tur­bo­ne­ger i 2007 som dro mest folk, godt over 20.000, sier Madsen.

Sammen med bookingansvarlig Knut Akselsen og koordinator Jan-Frode Pedersen håper værgudene er greie med Granittrocken i år.

– Det er ikke til å kom­me fra at væ­ret spil­ler en ve­sent­lig rol­le i for­hold til an­tall pub­li­kum på gra­tis­fes­ti­va­ler som Granittrock. Har du be­talt 700–800 spenn for en bil­lett går du uan­sett vær – i hvert fall de fles­te av oss gjør det. Så væ­ret be­tyr en hel del, ja.

Fine bookinger

Rune Madsen er vel­dig for­nøyd med årets book­in­ger, der Ulf Lun­dell tro­ner på top­pen av pla­ka­ten.

– Vel­dig kult med Lun­dell, selv­sagt, og like hyg­ge­lig med de­Lil­los, som vel er det siste ban­det av de sto­re nors­ke som tar tu­ren til Gro­rud og Granittrock. De skal spil­le et­ter Ad­mi­ral P, som de har sam­ar­bei­det med, så hvem vet, kan­skje vi kan få en fel­les låt?

Dess­uten byr Granittrock all­tid på po­si­ti­ve over­ras­kel­ser, og jeg gle­der meg som van­lig al­ler mest til å høre hva Ung­doms­sce­nen har å by på.

Det er plass til 100.000 publikummere i Arena Lillomarka. Riktignok pleier det ikke å komme fullt så mange, men stemningen pleier å være god. Her fra da Turboneger spilte på festivalen.


Barnas Granittrock

Bar­ne­pro­gram­met er styr­ket i år, og kan by på fi­na­lis­te­ne fra MGP ju­ni­or, ma­rio­net­te­tea­ter fra Circus Piccoli, klov­nen Knut og Berg­strøms ti­vo­li. I til­legg er Thomastoget leid inn for å frak­te små og sto­re gratis fra Gro­rud sen­ter til fes­ti­va­len.

To­get kjø­rer fre­dag fra 16.00 til 21.30, lør­dag fra 13.00 til 20.00, og barn og bar­ne­fa­mi­lier blir pri­ori­tert i køen.

– Vi vil så gjer­ne se man­ge bar­ne­fa­mi­lier her, og hå­per at Ulf Lundells fans tar med seg både barn og bar­ne­barn til Lil­lo­mar­ka Arena. Det­te er jo en fan­tas­tisk an­led­ning til å opp­le­ve noe helt spe­si­elt sam­men, uten å blak­ke seg.

To­get vil for øvrig også svin­ge bort­om Am­me­rud­hjem­met for å pluk­ke opp fes­ti­val­gjes­ter der også.

Ungdomsscenen

Når Rune Madsen snak­ker om ung­doms­sce­nen, smi­ler han eks­tra bredt.

– Den er vi stol­te av! Ung­doms­sce­nen er kan­skje Nor­ges mest «Urør­te» sce­ne, en li­ten fes­ti­val i fes­ti­va­len, der ung­dom mel­lom 13 og 18 år fra Fyr­hu­set mu­sikk­verk­sted og Stov­ner Rockefabrikk står an­svar­li­ge for alt. De boo­ker ar­tis­ter og ord­ner alt det prak­tis­ke for ar­tis­te­ne, de sja­uer og rig­ger, sør­ger for at tek­nik­ken fun­ge­rer og har to­tal­over­sik­ten slik at alt det som hø­rer til ved sto­re ar­ran­ge­men­ter går på skin­ner.

Fes­ti­val­sje­fen for­tel­ler at man­ge av de unge som star­ter på ung­doms­sce­nen går vi­de­re til ho­ved­sce­nen et­ter som de blir eld­re, det­te gjel­der både mu­si­ke­re og ar­ran­gø­rer.

– De har en utro­lig teft i for­hold til frem­ti­dens mu­sikk og mu­si­ke­re, og det duk­ker all­tid opp mye spen­nen­de på Ung­doms­sce­nen, sier Madsen.

– Ung­dom­mer ned i trettenårsalderen boo­ker ar­tis­ter som se­ne­re gjer­ne duk­ker opp på fes­ti­va­ler som Øya og Hove.

Fes­ti­val­sjef Rune Madsen gle­der seg både til le­gen­da­ris­ke ve­te­ra­ner og helt fers­ke fjes på Årets Granittrock.


Program

Granittrock byr som all­tid på en fin bland­ing av gam­le og helt fers­ke hel­ter, og det be­tyr mye for stem­nin­gen og publikumssammensetningen på fes­ti­va­len, tror Rune Madsen.

– Her kan man få med seg de helt lo­ka­le hel­te­ne – som kan­skje blir mor­gen­da­gens sto­re navn – og sam­ti­dig høre de etab­ler­te stjernene. Voks­ne får høre unge og ukjen­te mu­si­ke­re, mens de unge får se for­eld­re­nes fa­vo­rit­ter på sce­nen.

Fakta: Granittrock

Klikk for å åpne faktaboksen
 
  • Ho­ved­sce­nen fre­dag:
  • Sons of Tai­ga, Ad­mi­ral P, K.U.U.K. og de­Lil­los. På Ung­doms­sce­nen skal Stu­dio M, Ara­ni, Na­tha­lie Larsson, Radioclows og AfflictedCreation im­po­ne­re.
  • Ho­ved­sce­nen lør­dag:
  • Lo­ka­le Rap­pe­re, Ke­vin, M. O. S, RadioClowns, MGP ju­ni­or, Erik og Kriss, OnklP og de fjer­ne slekt­nin­ge­ne og Ulf Lun­dell. Ung­doms­sce­nen byr på Rexah, Kor Ko­se­lig, Gol­den Core, Black Dah­lia, Mo­ney`Boy, Hip Hop 101 og Amnesia.
  • Åpent:
  • Fredag 5. september klokka 17-23.
  • Lørdag 6.september: kl. 14-23.Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere