Gå til sidens hovedinnhold

Nordre Aker rammes hardt

Unio har meddelt Oslo kommune at streiken trappes opp ytterligere torsdag 5. juni. 13 barnehager Bydel Nordre Aker blir tatt ut.

NORDRE AKER: 14 barnehager i Nordre Aker vil bli tatt ut i streik fra torsdag hvis streiken fortsetter.

Dette gjelder Badebakken barnehage, Bråtenalleen barnehage, Sanatoriet barnehage, Berglåven barnehage, Langmyrgrenda barnehage, Sognsveien barnehage, Korsvolltoppen barnehage, Engebråten barnehage, Haugensjorde barnehage, Gulldalen barnehage, Tåsen barnehage, Nordberg barnehage, Sanatoriet barnehage og Disengrenda barnehage.

I Langmyrgrenda og Sanatoriet barnehage vil kun en av de ansatte bli tatt ut, mens mellom tre og ni ansatte tas ut i de andre barnehagene.

I tillegg vil 16 ansatte i Tverrfaglig ressursteam i Bydel Nordre Aker tas it i streik.

Tverrfaglig ressursteam tilbyr veiledningstjenester til private og kommunale barnehager i forhold til barn med spesielle behov. Ressursteamet har ansvar for fysio- og ergoterapi til barn, støttekontakt, individuell avlastning, støtteressurser til barnehager og SFO, individuell plan og ansvarsgrupper.

I tillegg blir Nydalen helsestasjon tatt ut i neste streikeuttak.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot