Gå til sidens hovedinnhold

Norges største sykehusbygg i Nordre Aker

Riks­hospitalet, Ullevål, Aker, Radium­hospi­talet, Dike­mark, og Gaustad ønskes samlokalisert. Neste torsdag kommer sykehusdirektøren til Nordberg for å fortelle mer om planene.

NORDRE AKER/OSLO: I desember 2012 vedtok styret for Oslo universitets­sykehus å starte en utredning for å se på frem­tidig lokali­sering av alle de store enhetene i dagens sykehus – Riks­hospitalet, Ullevål, Aker, Radium­hospi­talet, Dike­mark, Gaustad og epilepsi­senteret i Sandvika.

Det er flere forslag på bordet – se mulige lokaliseringer her.

Ifølge lokaliseringsprosjektet, som kalles «Idéfase OUS - Campus Oslo», har de utløsende faktorene for planene vært at store deler av dagens virksomhet foregår i gammel bygningsmasse av «svært dårlig kvalitet».

I tillegg skal en samlokalisering bidra til å sikre bedre kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen. Samtidig ventes en betydelig befolkningsvekst i årene fremover.

Planene er nå ute på høring, med høringsfrist 1. november. Alle inviteres til å komme med innspill.

Les også: Har hjulpet 1500 foreldreløse barn

Sykehusdirektøren kommer

Maridalen Rotary har invitert administrerende direktør for Oslo Universitetssykehus, Bjørn Erikstein, for å fortelle mer om spennende planer.

Rotaryklubbens president Erik K. Normann har selv vært sykehusdirektør både ved Ullevål sykehus og Akershus Universitetssykehus og kjenner derfor litt av systemet.

– Vi tar jevnlig opp dagsaktuelle temaer på våre møter, som blant annet helse- og sykehusrelaterte spørsmål. Det var derfor naturlig å spørre administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus om han ville komme og fortelle om utviklings- og utbyggingsplanene, sier Erik K. Normann.

Han poengterer at Eirikstein trolig kan komme med mye viktig informasjon til bydelens innbyggere, sier Normann.

Les også: Tennisklubben fyrer løs mot plan- og bygningsetaten

Norges største sykehusbygg

Normann har selv stor tro på en samlokalisering.

– Det vil kunne gi en betydelig forenkling av pasientforløpene og medføre mulighet for vesentlig effektivisering av sykehusdriften, i forhold til dagens situasjon hvor den er spredt på mange lokasjoner. Dette vil kunne bli Norges største sykehusbygg, sier han.

Møtet 25. september er åpent for alle, og starter kl. 17.30, i Nordberghjemmets lokaler i Carl Kjelsens vei 23 c.

Reklame

Rekordlav pris på Garmin-favoritt