«Norskfødte med innvandrerforeldre studerer mer enn gjennomsnittet i samme alder»

SV i Gamle Oslo er opptatt av at innvandrere ikke skal oppfattes som én homogen gruppe.Her får sikher i Oslo info om Forsvaret.

SV i Gamle Oslo er opptatt av at innvandrere ikke skal oppfattes som én homogen gruppe.Her får sikher i Oslo info om Forsvaret. Foto: ARKIVFOTO

Joakim Dyrnes, Gamle Oslo SVs 1.-kandidat til bydelsutvalget.

I Østkantavisa 25. august etterlyser Fakhra Salimi, leder av Mira-senteret, tydelighet fra de politiske partiene på integreringsspørsmål. SV er tydelige på hva slags samfunn vi ønsker oss, et flerkulturelt samfunn der alle har like muligheter.

Debatten om det flerkulturelle Norge er ofte preget av fordommer og stereotypier, både før og etter 22. juli. Spørsmål knyttet til innvandring og integrering handler om hva slags samfunn vi ønsker oss. Det er derfor viktig at vi tar utgangspunkt i fakta og hvordan det faktisk står til på dette feltet når vi diskuterer det flerkulturelle Norge.

Sosial ulikhet mer enn mangel på integrering. Innvandrere blir ofte betegnet som én homogen gruppe, og integreringen beskrives som mislykket. Dette er både feil og unyansert. Innvandrerbefolkningen i Norge består av 600.900 personer som selv har innvandret eller som er født i Norge av foreldre som har innvandret og har bakgrunn fra 215 ulike land. De har kommet hit som flyktninger, som arbeidsinnvandrere, for å ta utdanning eller gjennom familiegjenforening. Av innvandrere er det flest fra Polen, Sverige, Tyskland og Irak. Dette er altså ikke én homogen gruppe. Tvert imot.

Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at norskfødte med innvandrerforeldre deltar nesten like mye i arbeidslivet som majoriteten. Norskfødte med innvandrerforeldre studerer i større grad enn gjennomsnittet i befolkningen i samme aldersgruppe, og det gjelder både kvinner og menn. Dette er tydelige indikatorer på at integreringen går bra.

Det betyr ikke at vi ikke har noen utfordringer. Ifølge SSB rammer overkvalifisering innvandrere oftere enn det rammer «gjennomsnittsnordmannen». Det er altså flere ingeniører med innvandrerbakgrunn som kjører drosje enn etnisk norske ingeniører som kjører drosje. Fattigdom er mer utbredt i innvandrerbefolkningen enn i majoritetsbefolkningen. Disse utfordringene er knyttet til diskriminering og klasse mer enn mangel på integrering.

Som førstekandidat i Gamle Oslo SV ønsker jeg et samfunn der ulike mennesker har like muligheter uavhengig av bakgrunn, legning eller tykkelsen på lommeboka. Vi ønsker en mangfoldig befolkning som kan bidra i samfunnet på sin måte. Ingen skal bli holdt ute fra arenaer eller bli diskriminert på andre måter.

En viktig del av det mangfoldet vi ønsker er det flerkulturelle mangfoldet. Vi vil insistere på et samfunn med et sett med felles rettigheter og plikter i bunn, der det er rom for store forskjeller i levemåte, kultur og religion. SV mener at mangfold er en verdi i seg selv. Demokrati, likestilling og sosial utjevning er ufravikelige grunnverdier i det samfunnet SV arbeider for å skape.

I Gamle Oslo har vi et fantastisk mangfold med ulike mennesker og mange forskjellige tilbud. Dette mangfoldet vil vi bevare gjennom gode velferdstjenester, inkludering i arbeidsmarkedet og på sosiale arenaer.

Hva kan vi så gjøre for å styrke og sikre det mangfoldige samfunnet vi har samt sørge for at alle har like muligheter? Vi må sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn skal få gå i barnehage og alle barn skal ha mulighet til å utøve hobby og delta på fritidsaktiviteter. Hvem foreldrene dine er, eller hvor god økonomi de har, skal ikke avgjøre dette. Gratis halvdagsplass for 3–5 åringer i barnehagen og gode, gratis fritidstilbud, bidrar til å gi like muligheter.

Alle skal få gode velferdstjenester tilbudt av det offentlige eller det frivillige. Vi vil sørge for trygge og forutsigbare velferdstjenester. For oss er det også en selvfølge at velferdstjenestene er universelle. De ansatte i helsetjenestene skal ha tid og kompetanse til å gi god velferd.

Én grunn til at noen ekskluderes fra samfunnet er på grunn av dårlig økonomi. Ofte skyldes det at man ikke har noen jobb. SV vil legger til rette for en enklere vei ut i arbeid blant annet gjennom arbeidskvalifisering. For mange vil det bety norskkurs. Norskkurs skal være gratis for de som trenger det. Vi er spesielt opptatt av at minoritetskvinner skal komme ut i jobb. Dette er en forutsetning økt selvstendighet og for økt likestilling.

Gamle Oslo SV vil ha mangfold, et flerkulturelt og et raust samfunn. Vi går til valg på slagordet: «En for alle, alle for én».

Joakim Dyrnes
Gamle Oslo SVs 1.-kandidat til bydelsutvalget

LES MER FRA MIRASENTERET:

Fakhra Salimi: - Vi spør aldri mannen om hun får lov

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.