*Nettavisen* Nyheter.

Ny akutt-post for eldre

Ullevål Universitetssykehus planlegger en ny akuttpost for eldre pasienter.

Ullevål: Geriatrisk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus planlegger å opprette en ny akuttpost for eldre pasienter, melder ulleval.no
Rehabilitering
Geriatri er læren om sykdommer hos eldre, og en geriater er en lege som er ekspert på disse sykdommene. Den akutte behandlingen vil ved den nye akuttposten gå hånd i hånd med rehabilitering og oppfølging av andre sykdommer pasienten allerede har.
Forskning viser at eldre pasienter med sammensatte helseproblemer har økt sjanse for å overleve akutt sykdom, og raskere vil bli bedre når de behandles i en akuttgeriatrisk enhet. Det viktige er at akuttbehandling integreres tett med intensiv og tidlig rehabilitering, sier professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller til sykehusets nettsted.
Når en eldre pasient kommer inn til akuttmottaket på Ullevål i dag, behandles først det akutte. Deretter flyttes pasienter som trenger videre oppfølging til Geriatrisk avdeling. Mange eldre har flere kroniske sykdommer fra før og disse blir ofte verre når pasienten får en akutt sykdom i tillegg.
Eldre har ofte ikke tydelige symptomer på den akutte sykdommen. De kan ha diffuse symptomer på funksjonssvikt som at de faller, blir forvirret eller slutter å spise og drikke. Dette kan skyldes så forskjellige ting som infeksjon, hjerte-karsykdom, lungesykdom eller bivirkninger av medisiner. Det som hjelper disse pasientene er en bred gjennomgang av hele sykdomsbildet. De har gjerne en eller flere kroniske lidelser i tillegg, og alt dette må sees i en sammenheng. Det er viktig å starte med rehabiliteringen tidlig, som en integrert del av den medisinske behandling, sier Bruun Wyller.
Tverrfaglig
Bruun Wyller sitter som leder for prosjektgruppen som jobber for å få på plass en akuttgeriatrisk post i Medisinsk bygning i løpet av 2007. På posten blir det et tverrfaglig geriatrisk team bestående av leger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Det blir en fusjonering av tenkemåter. Her skal vi få til et tett og nært samarbeid på tvers av faglig kompetanse, i en sengepost som er tilpasset det arbeidet vi skal gjøre, sier Bruun Wyller til ulleval.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.