Gå til sidens hovedinnhold

Ny eier i Orkla Media

Orkla Media-avtalen er undertegnet og Ullern Avis Akersposten vil, sammen med en rekke aviser i Norge, Danmark og Polen, få en ny eier i løpet av høsten; Det britiske medieselskapet "Mecom" med David Montgomery i spissen.

Røa: Ullern avis Akersposten eies i dag av Orkla Media og Asker og Bærum Budstikke ASA med like store andeler. Asker og Bærum Budstikke ASA opprettholder eierskapet med 50 prosent, mens Mecom vil eie halvparten av avisen vår i fremtiden.
- Det britiske medieselskapet Mecom er i dag børsnotert i London. Selskapets ambisjon er å utvikle et ledende, europeisk medieselskap. Orkla Media vil bli et hovedelement i denne strategien. Mecom Europas operative hovedkontor vil etter kjøpet av Orkla Media bli lagt til Oslo, og selskapet ønsker å bygge videre på dagens ledelse, organisasjon og publisistiske prinsipper i Orkla Media, sier assisterende direktør Terje Nyhus i Ullern avis Akersposten utgiverselskap, Avis Holding AS.
- Dette vil ikke innebære endringer verken for våre lesere eller avisens satsning.
I den pågående salgsprosessen har flere muligheter blitt undersøkt, herunder en norsk og/eller nordisk løsning for Orkla Media. Slike løsninger har ikke vist seg å være realistiske.
Mecoms bud på Orkla Media var finansielt attraktivt for Orklas aksjonærer. I tillegg er løsningen tilfredsstillende med hensyn til de øvrige målene som er satt for prosessen. Basert på en helhetsvurdering er dette derfor den beste løsningen både for Orklas aksjonærer og Orkla Media, sier konsernsjef i Orkla, Dag Opedal, på Oslo Intranett.
Orkla vil gå inn som en betydelig aksjonær i Mecom, med en andel på cirka 20 prosent.
Det forventes at avtalen gjennomføres i september/oktober til en salgspris på 7,6 milliarder kroner.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden