Gå til sidens hovedinnhold

Ny flerbruksplan

Oslo: Bystyret har vedtatt ny flerbruksplan for Oslo kommunes skoger. Planen slår fast at hensynet til naturvern og friluftsliv er aller viktigst i forvaltningen av skogen. Ifølge Friluftsetaten plasserer den nye flerbruksplanen Oslo i Europa-toppen når det gjelder å forvalte skogen på en framtidsrettet og balansert måte. Planen, som gjelder fram til 2015, dekker temaer som økologi, naturvern, kulturminner, skogsdrift og tilrettelegging for friluftsliv og idrett.
Under bystyrets behandling den 20. juni fikk en rekke viktige spørsmål sin avklaring. Blant annet at det blir ny Tårnbakke 2 for barn i tilknytning til alpinanlegget for Tryvann. Det blir bygd veiskulder langs bilveien i Maridalen, slik at syklister og rulleskiløpere kan ferdes uten å komme i konflikt med biltrafikken. Det årlige hogstkvantumet i kommuneskogen blir 8 500 kubikkmeter fram til 2010. I de påfølgende fem årene blir tatt ut det 13 500 kubikkmeter salgsvirke årlig.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre