*Nettavisen* Nyheter.

Ny sak om kulturhus

Etter ønske fra innvandrere på Søndre Nordstrand fremmes det nå igjen forslag om bygging av et kulturhus/aktivitetshus, og dette er tenkt lagt på Mortensrud.

Mortensrud: Det er på kollen ved rundkjøringen nord for Senter Syd det nå foreslås å få til en regulering slik at et kan bygges et nytt samlingssted for folk med innvandrerbakgrunn.

Saken kommer opp igjen i bydelsutvalget i kveld. Her har den også vært tidligere, men det har altså til nå ikke blitt noen fremdrift.

Bakgrunnen for saken er som det heter i saksframlegget, ønske fra lokale innvandrerforeninger om å tilby nærmiljøet, og da spesielt personer med innvandrerbakgrunn, et aktivitetshus/kulturhus med rom for relegionsutøvelse.

BU sa på slutten av 2005 at de stilte seg positive til omreguleringen, men understreket at bruken av tomten ikke skulle låses til religiøs aktivitet. Og et eventuelt bygg ville BU skal være åpent for flere organisasjoner.

Det har også vært spurt om det kan være andre aktuelle tomter for et slikt hus. Mortrensrud gård har vært nevnt, men her sier OBOS som er grunneier at de har andre planer for tomten.

Konklusjonen for det som nå legges frem for BU er administrasjonens forslag til vedtak som går på å si ja til de fremlagte omreguleringsplaner, men at bruken av et nytt hus ikke bør låses til religiøs aktivitet, og huset skal heller ikke merkes/utstyres med reigiøse symboler eller kjennetegn utvendig, men fremstå som et nøytralt forsamlingshus. Det heter avslutningsvis i forslaget at det må sikres trygge atkomsterveier til og fra tomten i og med at den ligger tett opp til en sterkt trafikkert rundkjøring og veier.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag