*Nettavisen* Nyheter.

Ny skole, nye utfordringer

Høybråten skoles ansatte, elever og foresatte er vant til motgang i falleferdige bygg. Men før årets skolestart ligger en helt ny skole i horisonten og stemningen høy.

Høybråten: Nå har vi målet klart: før skolestart 2008 har vi en helt ny skole. Vi har fått belønning for innsatsen og det ser ut som det blir bra, sier en meget glad FAU-leder, Lars Ottersen.
22. juni vedtok Bystyret at Høybråten skole skal selges til Elcon Finans AS, noe som innebærer bygging av nytt småskolebygg samt totalrehabilitering av gamlebygget. Etter tiår med lapping, midlertidige løsninger, helseskader og omorganiseringer kan rektor endelig se frem til en konkretisering av etterlengtede, moderne skolebygg.
Nå slipper vi bekymringene rundt det å være i et elendig skolebygg. Vi får frigjort masse tid og ressurser som vi tidligere har brukt på vedlikehold og omorganisering, forteller Jan Gunnar Bråthen med et smil.
Byggeplanene inngår i det såkalte Offentlig-privat samarbeidet (OPS). Høybråten og Persbråten skoler blir nå eid og driftes av Elcon i 24 år mens kommunen leier byggene. Etter leieperioden skal Oslo kommune kjøpe skolene tilbake til en pris tilsvarende ett års leie.
Det pedagogiske ansvaret ligger fortsatt hos det offentlige, og vil ikke bli påvirket av det private eierskapet.
For oss spiller det ikke noe rolle at vi får private eiere. Vi får et toppmoderne skoleanlegg, og det er opp til oss å fylle det med innhold og god undervisning, forteller rektor.
Det nye bygget samt den påfølgende totalrehabiliteringen vil tilrettelegge Høybråten skole til de nye læreplanene med baser og basisgrupper, noe den nåværende skolen ikke har kapasistet til.

Utfordringer

Fortsatt gjenstår det diverse tillatelser og reguleringer før byggingsarbeidet kan begynne, men per i dag ser det ut til at rivingsarbeidet begynner 10. november.
Før det må elevene ut av det gule bygget som i dag huser en SFO-base, samt andre midlertidig bygg. Fjerde trinn får SFO-tilbudet sitt flyttet til Stig skole, og Høybråten elevene vil ikke ha et gymanlegg i ett år.
Vi har planer for alt dette. Alle 575 elevene skal få sitt tilbud her. Det vil medføre en organisering av skoledagen hvor blant annet ikke alle trinnene kan ha friminutt på samme tid og hvor vi må bruke mer av nærmiljøet når vi står uten gymsal i ett år, forteller rektor Jan Gunnar Braathen.
Denne byggeprossessen kommer til å være arbeidskrevende, og dagene kommer til å være annerledes for elever, ansatte og foreldre.

Tungtrafikk

De smale og krunglete veiene rundt Høybråten skole er ikke akkurat ideelle for tungtrafikken som en omfattende byggeprosjekt medfører, og både rektor og FAU-leder tror dette kan bli en viktig problemstilling i tiden fremover.
Men selv om rektor fortsatt kommer til å bruke mye av dagen sin på å omorganisere, er det med ett smil han nå setter seg for å legge opp kabalen.
Da vi fikk vedtaket var det som jeg fikk nye krefter. Jeg var så sliten før og tenkte at hvis det ikke skjer noe nå så gidder jeg ikke mer. Det var en voldsom lettelse, forteller Braathen og FAU-leder, Lars Ottersen, nikker enig.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag