*Nettavisen* Nyheter.

Ny vår for Nordstrands barneparker

Kan bli barnehage: Solveien barnepark leies i dag ut til en privat familiebarnehage. Nå kan det bli omregulering og mulig bygging av en ny, stor barnehage på tomten. BU vil se forslaget i sammenheng med mulig avvikling av Sæter barnehage. Foto: Foto: Aina Moberg

Bydelen sier ja til å overta ansvaret for åtte nedlagte barneparker på Bekkelaget, Ljan og Nordstrand.

NORDSTRAND: Det er Omsorgsbygg som kommer med forespørselen, og OBY ber samtidig om en oversikt over hvilket formål byggene ønskes benyttet til.


– Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert ansvar for utleieforhold. Det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og klargjort stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle lekeapparater eller annet, sier bydelsdirektør Per Johannessen.

– De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner mot demontering og fjerning, legger han til.

Bydelens to siste barneparker,Solkollen og Kaptein Oppegårds vei, ble forøvrig nedlagt i første halvdel av 2008.

Bydelsutvalget sier ja til bydelsdirektørens syn på fremtidig bruk av barneparkene.
Her er forslaget om fremtidig bruk av eiendommer og bygg som ble sendt byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning:

  • Kåres vei: Regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og inngjerding bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres noen benker. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til innsyn og vedlikehold av disse.
  • Fjellklangveien: Bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må holdes i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke området som dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med forslaget for Solveien barnepark.
  • Rosendalsveien: Regulert til friområde, og bør fortsatt være det. Bygninger og gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det henger sammen med friarealet nord for barneparken.
  • Ljan: Kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og åpnes opp som møteplass. Bydeslutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis det er interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie ut barneparken, vil bydelsutvalget subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og tomten åpnes opp som møteplass.
  • Munkerudvollen: Området bør sees i sammenheng med planlagt ny barnehage og ny Munkerud skole.
  • Bråten: Regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller annen interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, gjerder og installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til vedlikehold av disse.
  • Kongsveien: Ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. Bydeslutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette.
  • Solveien: Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne eiendommen, og er i dag leid ut til privat familiebarnehage. Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål og bygging av ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i sammenheng med mulig avvikling av Sæter barnehage. Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskaptet, og bør sees i sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien som foreslås omregulert til friareale. Bydesldirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et omreguleringsarbeid.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag