*Nettavisen* Nyheter.

Nydalen en dårlig løsning

UDE vil ha en ny ungdomsskole her, og tomtejakten er snart i gang. Foto: Avantor

En ungdomsskole i Nydalen vil føre til en oppslitting av barnas oppvekst- og nærmiljø, mener Foreldreaksjonen.

NORDRE AKER: For barna på oversiden av Ring 3, er ikke en Nydalen-ungdomsskole noen god løsning. Vi frykter da blant annet en for stor oppsplitting i barnas oppvekst og nærmiljø, sier FAU-leder på Grefsen barneskole, Erik Skei, på vegne av foreldrene i Fellesaksjonen for skoler i Nordre Aker.

LES OGSÅ: På tomtejakt i Nydalen

Tviler på "svært dyrt"

Vi mener fortsatt at Grefsen vgs. omgjort til ungdomsskole er det beste alternativet for nevnte barn, og det er gledelig at Utdanningsetaten (UDE) bekrefter at det er mulig å gjøre denne ombygningsjobben. Likevel, vi skulle gjerne sett selve mulighetsstudien. Vi er sterkt tvilende til at ombygningsjobben - slik UDE mener - blir særlig dyrere enn andre løsninger, alle forhold tatt i betraktning, også bevaringsmessig, sier Skei.

Kan bli Nydalen-behov

Han tror likevel det kan bli behov for en skole i Nydalen også.

Samtidig er det fornuftig å sikre potensielle skoletomter i Nydalsregionen eller annen lokalisering sørvest i bydelen. Vi mener tydelig at prognosene viser at det vil bli behov for en skole i fremtiden også der. I første omgang en barneskole, men sannsynligvis etterhvert en 1-10 skole. Slik det er nå synes UDE ikke å ha noen plan for de store barnekullene ved Tåsen barneskole. Problemene kommer allerede ved skolestart neste år, sier Skei på vegne av Foreldreaksjonen.

LES OGSÅ: Dette går for tregt

Vi håper også Utdanningsetaten vil være villige til å endre sin holdning til Engebråten. Man kan ikke la dette fortsette i ytterligere seks til ti år. FAU og miljøutvalget ved skolen ønsker sterkt at det blir gjennomført en inneklimaundersøkelse på skolen.

Kritisk til Ullevålløsninger

Slik vi oppfatter det, ønsker UDE å holde alle muligheter åpne når det gjelder Ullevål. Men forslaget til overflytting av 7. klasse til Marienlyst skole er etter Foreldreaksjonens oppfatning urealistisk, da vi har fått signaler om at Marienlyst skole ikke har plass til så mange elever - heller ikke etter rehabiliteringen, sier Skei.

Endring av skolegrenser er også generelt uheldig da det splitter opp godt innarbeide bomiljøer, særlig hvis det kanskje blir gjeldende for noen få barn. Det vil spesielt vekke sterke reaksjoner dersom det omfatter relativt få barn. Bygningsmessige og trafikale hindringer gjør også at de antydede endringene etter vår mening er lite egnede.

Spent på Ullevålsalleen

Men vi er svært spente på utredningen i forhold til den omtalte tomten i Ullevålsalleen. Etter vår mening vil en omregulering med bygging av eksempelsvis en liten idrettshall trolig gi mer effektivt grøntareal enn slik tomten framstår i dag. Mer grøntareal og økt offentlig tilgang taler derfor for at Oslo kommune bør se bort fra rene formaliteter og derfor omregulere området, sier Foreldreaksjonen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.