*Nettavisen* Nyheter.

Nye planer for Holtet

I et nytt planinitiativ for Holtet stasjonsområde er hovedformålet å oppnå en revitalisering og fornyelse av Holtet sentrum.

Holtet: Eiendoms- og byfornyelsesetaten har i samarbeid med Oslo Sporveier utarbeidet et planinitiativ for en reguleringsplan over Holtet stasjonsområde. Saken er nå til behandling i Plan- og bygningsetaten.

Trafikkforhold

Planinitiativet dekker hele Holtet stasjonsområde, med Kongsveien 91, 92 og 94, samt Marienlundveien 2 som sentrale eiendommer. Det store igjengrodde området i Holtveien 2, som tidligere har vært foreslått som parkeringsplass, omfattes også av planen.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten påpeker trafikkforholdene på Holtet som en utløsende faktor for planbehovet.

Området har stor trafikkbelastning og er preget av uklare og utrygge trafikkforhold, heter det i planinitiativet. Forholdene ved Bekkelaget skole påpekes spesielt, det samme gjelder antall parkeringsplasser på Holtet. Gjennom en ny reguleringsplan ønsker man å bedre trafikksikkerheten foran skolen og på veinettet forøvrig, øke antall parkeringsplasser og forbedre kvaliteten på utearealer, i tillegg til å etablere boliger, kontor og forretninger. Det legges opp til ny bebyggelse på cirka 5000 av planområdets totale 15 000 kvadratmeter.

Mulighet for påvirkning

En tidligere reguleringsplan over Holtet stasjonsområde, utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i 2001, ble dengang returnert av bystyret. Et nytt reguleringsforslag skal utarbeides i henhold til brev fra Byrådsavdelingen til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Saken er imidlertid på et tidlig stadium, og Oscar Halvorsen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten mener det vil ta lang tid før initiativet når et reguleringsnivå.

Neste steg for oss er å lage et utkast til en reguleringsplan når vi får tilbakemelding fra Plan- og bygningsetaten, sier Halvorsen.

Men da snakker vi kanskje et år fram i tid, slike saker tar lang tid, mener han. Det kommende utkastet til en reguleringsplan skal deretter ut på offentlig høring før det tas stilling til om saken skal sendes videre til politikerne.

De som vil mene noe om saken kan godt begynne å mene noe nå, men det blir altså en stund til den offentlige høringen, sier Halvorsen, som så absolutt mener det er muligheter for folket til å være med å påvirke utviklingen av Holtet-området.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.