*Nettavisen* Nyheter.

Nye planer på Ekebergsletta: Ønsker toaletter her

I DAG: Slik har det sett ut på tomten langs Ekebergveien i mange år. Foto: Foto: Kristin Trosvik

Det foreligger forslag om å bygge et servicebygg, driftsstasjon og toaletter på Ekebergsletta, øst for Ekebergveien.

Klikk på bildet for å forstørre.

PLANENE: Bygget får to fløyer som omkranser et gårdsrom. Den nordlige fløyen er servicebygget. Skisse: PBE

EKEBERG: Plan- og bygningsetaten (PBE) har oversendt forslag til detaljregulering for deler av Ekeberg by- og idrettspark til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 03.03.2014.

LES OGSÅ: KFUM Arena og Holtet-utbygging skapte lokalpolitisk thriller

Det dreier seg om en tomt på cirka 1975 kvadratmeter på østsiden av Ekebergveien, rett overfor Ekeberg idrettshall.

I dag er tomten regulert til offentlig friområde. Nå foreslås en omregulering med henblikk på etablering av driftsstasjon og servicebygg.

Området brukes i dag som driftsstasjon/rodetomt for friområdet.

Forslaget åpner for at det kan etableres en driftsstasjon med et tilhørende bygg som omfatter servicebygg og et offentlig toalettanlegg.

Bygget får et bruksareal på cirka 435 kvadratmeter. Bygningen vil ha flatt tak og tillatt gesimshøyde er satt til 4,5 meter. Driftsstasjonene vil ha atkomst fra Ekebergveien.

Parkering knyttet til driftsstasjonen skal være inne på gårdsplassen.

LES OGSÅ: – KFUM bygger ikke Campus Norway

Vil bevare sletta

I fjor ble det etter initiativ fra Miljøpartiet De Grønne Nordstrand og Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn innledet et tverrpolitisk samarbeid for å bevare Ekebergsletta.

Nordstrand Høyre, Nordstrand Arbeiderparti, Søndre Aker Senterparti, Rødt Oslo Sør, Nordstrand Venstre, Nordstrand Kristelig Folkeparti og Nordstrand SV sluttet seg til initiativtakere om følgende formulering (utdrag):

«De politiske partiene i Nordstrand bydel er enige om at sletteområdet på begge sider av Ekebergveien skal vernes mot fysiske installasjoner. Vi ønsker å bevare den åpne sletta, slik at den fritt kan brukes av alle til rekreasjon og all slags friluftsaktiviteter også i fremtiden.»

LES OGSÅ: – Vi ønsker ingen mur på Ekebergsletta

Komiteens vedtak

Planforslaget ble behandlet av bydelens byutviklingskomité (BMS) denne uken. Komiteen vedtok følgende:

«Det vises til BU-vedtak i sak 150/13 av 19.12.2013, der bydelsutvalget går inn for vern av Ekebergsletta.

Bydelsutvalget ønsker å bevare den «åpne sletta» og tiltrer ikke forslaget fra PBE vedrørende detaljregulering av delområde for driftsstasjon og servicebygg.

Bydelsutvalget ser imidlertid behovet for en oppgradert driftsstasjon med garderober og toaletter, men ønsker at faste installasjoner i størst mulig grad konsentreres der det allerede er bebyggelse.

Bydelsutvalget ber Plan- og bygningsetaten om å utrede plassering av driftsstasjon og servicebygg vest for Ekebergveien mellom garderobebygg ved Ekeberghallen og kjørevei til parkeringsplassene ved Ekeberghallen.»

Saken behandles av BU den 13. februar.

LES OGSÅ:

Vårt minst kjente minnesmerke er på Ekeberg

Slik kan det bli på Ekebergsletta

Folkefest på Ekeberg!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag