Nye Røa sentrum i fare

Mange ville vite hva som skjer med Røa torg når den gule gården rives. Foto: Vidar Bakken

Mange ville vite hva som skjer med Røa torg når den gule gården rives. Foto: Vidar Bakken

Planene for nytt åpent torg med forretningsarealer under torget og nye boliger på andre siden av Austliveien vil neppe kunne la seg realisere med plan- og bygningsetatens begrensninger.

Slik kan nye Røa sentrum bli. Skisse: LPO Arkitekter

RØA: – Med forslaget til Plan- og bygningsetaten blir det økonomiske grunnlaget for fornyelsen av denne delen av Røa borte, sier Jarle Johansen i Røa Centrum AS.

River gården på torget

Under et folkemøte like før jul ble planforslaget for et nytt Røa sentrum presentert for publikum. Interessen var stor og cirka hundre personer møtte opp i Menighetssalen i Røa kirke.

Jarle Johansen fra Røa Centrum AS presenterte planforslaget, Alternativ 1, som er utarbeidet sammen med Samfunnshus Vest SA.

Dagens treetasjes bolig og forretningsgård på torget skal rives for å gi plass til et åpent torg omkranset av glasspaviljonger med blant annet café og kiosk. Samfunnshus Vest skal få to etasjer ekstra på toppen i tillegg til nytt kulturhus i forlengelse mot Røa bad. I planene inngår forretningsarealer i kjelleretasje på Samfunnshuset og planlagt kulturhus, med fasade mot T-banen. Disse vil stå i forbindelse med forretningsarealer under torget, som strekker seg over til og under de planlagte boligblokkene på andre siden av Austliveien. Under store deler av dette kommer parkeringskjeller.

I forslaget skal dagens boligblokker med forretningsarealer i Austliveien/Vækerøveien (Nordenggården) rives for å gi plass til oppdelte fem etasjers blokker med inntrukket 6. etasje med totalt cirka 80 leiligheter. Disse vil også få forretninger på gateplan.

Mindre og lavere

Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet et eget alternativ. Etaten godtar at Samfunnshus Vest får to nye etasjer, kulturhus og forretningsarealer i underetasjen.

På den annen side vil PBE sterkt begrense omfanget av forretningsarealer under torget og de nye boligblokkene. Etaten begrunner dette med at de i større grad ønsker forretninger som henvender seg til gater, plasser og torg i stedet for kjøpesenter under bakken. Etaten ønsker at Vækerøveien i større grad skal utvikles til miljø- og handelsgate. I tillegg vil PBE at de nye boligblokkene skal reduseres med en etasje, selv om Røa bad har fått godkjent syv etasjer på boligblokken nærmest samfunnshuset. Dette var også omstridt, da naboer på andre siden av T-banelinjen ble direkte berørt med hensyn til lys- og solforhold.

Les også: Her kommer nye Røa torg

Handelslekkasje

Under folkemøtet var det flere som grep ordet. Beboere som hadde flyttet inn i de nye boligene sør for Nordenggården var bekymret for byggehøyden, mens andre tok til orde for at høyden ville redusere lyset mot det nye torget. Det ble stilt spørsmål rundt problemer med økt trafikk i området med Røa bad, nye forretninger og flere boliger. Det ble også etterlyst flere grøntarealer i planene.

Et sentralt punkt som ble fremhevet under møtet var dagens handelslekkasje fra Røa mot blant annet CCVest og at handel på selve Røa ble trukket nord for Røakrysset etter at Røa senter med parkeringshus ble bygget. Plan- og bygningsetaten er åpen for å øke arealet for forretninger, men ikke først og fremst under bakken. I alternativ 1 er det planlagt 8400 m² med nye forretningsarealer med 6000 m² under bakken. I PBEs alternativ er det foreslått maks 5200 m² for hele planområdet, hvor store deler av handel under bakken blir utelatt.

Les også: Planer for Røa sentrum

Enstemmige politikere

– Vi må ha noe igjen for å rive gården vår på torget. Dette vil frigjøre og åpne opp torget. Jeg mener vi har funnet en god løsning for et fremtidig Røa med gode forretningsarealer både over og under bakken, samtidig med at vi vil få nye boliger i overensstemmelse med politikernes ønske om bymessig fortetting, sier Johansen til Akersposten.

Han får støtte fra et enstemmig bydelutvalg i Bydel Vestre Aker. Leder av bydelsutvalget, Elin Horn Galtung (H), stilte seg undrende til PBEs motvillighet til å ha forretningsarealer under bakken når PBE i sin tid gikk inn for bygging av Røa senter med handlegate under bakken.

– Vi støtter tiltakshavers alternativ 1. Bydelsutvalget mener dette er i overensstemmelse med vedtaket i bystyret, hvor sentrale Røa ble regulert til bymessig fortetting. Her er det totalt lagt opp til 650 nye boliger. Vi ønsker fortgang i prosessen for å få på plass et nytt torg som bare kan bli realisert med dette alternativet, sa Horn Galtung blant annet.

Venstres gruppeleder i bydelsutvalget, Terje Bjøro, som også møter i bystyret, forsikret om at han i rådhuset skulle jobbe aktivt for å få representantene til å gå inn for Alternativ 1.

– For å få realisert dette prosjektet må det bygges i høyden. Det vil bli et flott torg og vi trenger flere boliger og næring på denne siden av Røa, sa Bjøro.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.