Gå til sidens hovedinnhold

Nytt forslag til permanent ridehus

Søndre Nordstrand Rideklubb trenger sårt et ridehus, og foreslår å plassere hallen et nytt sted for å få fortgang i saken.

LOFSRUD: Rideklubben har jobbet i 12 år med å få etablert et nytt ridehus på Lofsrud gård, der klubben har holdt til siden 1991. De har mer enn 300 medlemmer som er med på å drive klubben på frivillig basis, mens rideskolen drives kommersielt.

I 2006 så alt ut til å være i orden med finanser og politisk godvilje for å opp et nytt ridehus. Men Hafslund Fjernvarmes planer om å etablere et biobrenselanlegg på en tomt sør for gården, satte en effektiv stopper for planene.

Siden har saken stått på stedet hvil.

Peker på ny tomt

Nå foreslår derfor rideklubben i et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) at de får gjøre den midlertidige plasthallen nord for gården om til et permanent ridehus.

- Vi har pengene og tegningene klare, sier Oddmund Graham i ridehuskomiteen.

Pengene fra stat, kommune og bydel er overført fra tidligere år, men det forutsettes at byggingen kommer i gang i år.

- Vi trenger et svar før sommeren, og håper dette kan bli en enkel byggesak der vi ikke trenger å omregulere tomten. For å få nytte av pengene må vi komme i gang så fort som mulig, sier Graham.

Mangler søknad

Hos PBE får Nordstrands Blad bekreftet at de har fått en forespørsel om å gjøre plasthallen om til et permanent ridehus, men at de må ha en offisiell byggesøknad på eget skjema og tegninger, for å kunne behandle saken.

Den nye tomten rideklubben ønsker å legge ridehuset på, er regulert til friområde, og klubben har en midlertidig tillatelse til å ha plasthallen her. Spørsmålet er om klubben må sørge for at tomten de vil bygge på blir omregulert.

- Jeg kan ikke si noe om det, sier Målfrid Nyrnes hos PBE.

- Vi skal ordne med byggesøknad så fort det lar seg gjøre, sier Oddmund Graham i rideklubbens ridehuskomite, når han får høre at PBE ønsker en formell søknad.

Taper penger

Den midlertidige plasthallen holder ikke internasjonale mål og er heller ikke sikker nok til at den kan brukes t til stevner. Dermed taper klubben hvert år store penger, noe som igjen gjør at det er lite penger til å utbedre bygninger og utstyr de alt har.

- Plasthallen kan bare brukes i sommerhalvåret, for om vinteren er det kaldt som en fryseboks her inne, forteller Heidi Helene Sjølie, som er leder i Søndre Nordstrand Rideklubb.

- Jeg har aldri møtt en politiker som er imot at klubben får et ridehus, men jeg savner at noen engasjerer seg for ridehuset over tid. Vi vil så gjerne gi et godt og ikke minst trygt tilbud til barn og unge, sier Bjørn Zarbell i ridehuskomiteen.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot