*Nettavisen* Nyheter.

Nytt håp for Mosseveitunnel

I april 2009 stod Erik Bakken og Stein Stølen (t.h.) på en veranda på Ljan og lurte på om de måtte kaste alle papirene og skrinlegge håpet om Miljøtunnel Mosseveien. Nå ser de lysere på situasjonen, og tror at bilene som dundrer forbi på E18 nedenfor i fremtiden kan forsvinne inn i en tunnel. Foto: Aina Moberg

For ett år siden fryktet Stein Stølen at en fremtidig Mosseveitunnel hadde fått dødsstøtet. Nå ser han likevel et «lys i tunnelen».

NORDSTRAND: Foreningen for Miljøtunnel Mosseveien har i en tiårsperiode kjempet for å finne en miljømessig god løsning for trafikken på E18 fra Fiskevollen til Sørenga.

– Det har vært en bølgedal av glede og motgang. Vi er frusterte over at vi, til tross for alle politiske vedtak som er gjort i årenes løp, fortsatt ikke vet noe. Jeg skjønner ikke at politikerne bare kan løpe fra sine lovnader, og fra vedtak som er gjort, sa Stølen til Nordstrands Blad i fjor vår.

Han var redd Mosseveitunnelen skulle forsvinne ut, eller havne bakerst i køen under behandlingen av Oslopakke 3 (OP3) for perioden 2008-2027. Men, prosjektet er fortsatt med, og kan realiseres fra 2018.

Også i Oslopakke 1

– Vi er glade over at «vår» tunnel ikke ble skrinlagt i fjor. Mosseveitunnelen var med allerede i Oslopakke 1, så nå må det vel snart være vår tur. Flere forhold gjør oss mer optimistiske, sier Stølen.

– Manglerudtunnelen er fremskyndet, det blir en løsning på Sydhavnatrafikken, og vi har fått signaler om at Mosseveitunnelen vurderes som OPSprosjekt (offentlig/privat-samarbeide). Vegvesenets utredning om Sydkorridoren i fjor høst var langt mer positiv enn tidligere, synes han.

Ståa for tunnelen

Positivt synes han også svaret Nordstrands Blad fikk fra stortingets transportkomité, er. Vi sendte en forespørsel til samferdselsminister, stortinget og byrådet angående «ståa» for Mosseveien. Her er svarene:


Knut Arild Hareide (KrF), leder av stortingets transportkomité:

"Jeg er opptatt av at prosjektrekkefølgen slik den er vedtatt i Oslopakke 3 gjennomføres i tråd med lokale vedtak. Her ligger Mosseveien i tunnel inne fra 2018.

I Oslopakke 3 ligger for øvrig også flere andre tiltak som vil gi bedre trafikkflyt i Nordstrandsområdet, og jeg har tillit til at de tiltakene som er prioritert lokalt, og som Stortinget har sluttet seg til, vil bli realisert. En forsering av Mosseveien i tunnel kan imidlertid være aktuelt dersom en OPS-løsning kan komme på plass, noe jeg mener er svært interessant. Dette er nå til utredning.

Mulighetene for å få Mosseveien i tunnel raskere enn opprinnelig planlagt er derfor tilstede dersom en finansieringsløsning gjennom OPS viser seg å være robust og realistisk."


Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp):

"Bystyret, Stortinget og Akershus fylkeskommune har vedtatt Oslopakke 3, der ligger det midler til å bygge Mosseveien i tunnel inne. Mosseveien i tunnel ligger inne fra 2018.

Årsaken til at den ikke er vedtatt tidligere er rett og slett at man ikke kan bruke alle pengene i Oslopakke 3 før de kommer inn. Alternativet ville være å lånefinansiere, men da må man også betale renter noe som vil belaste prosjektet i minst 8 år, og dermed får man mindre igjen til å bygge selve Mosseveien i tunnel for.

Spørsmålet om OPS finansiering er ennå ikke ferdig utredet, men det er i aller høyste grad aktuelt for å få forsert Mosseveien i tunnel."Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) svarte ikke på henvendelsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.