Gå til sidens hovedinnhold

Nytt kjempebygg på Makrellbekken

Ved siden av Njårdhallen kan det komme et bygg med et bruksareal nesten på størrelse med FO-bygget. Noe blir idrettsanlegg, men mesteparten blir næringsbygg.

Makrellbekken: Sportsklubben Njård har sendt inn et planinitiativ for et nytt anlegg ved siden av dagens Njårdhall. Med en utnyttelsesgrad på 30 til 35 prosent kan det dreie seg om cirka 21 000 m2. FO-bygget har til sammenlikning et bruksareal på 26 000 m2. Giganthallen omfatter en flerbrukshall for idrettsaktiviteter, som ifølge tegningene tar 20 - 25 prosent prosent av arealet. Resten av bygget blir avsatt til næring og allmennyttige formål. Prosjektet som også innbefatter utendørs aktiviteter kalles Njård livsstilssenter.
Det skal finansieres i stor grad gjennom næringsvirksomhet hvor blant annet et kjøpesenter og appartementshotel inngår. Det er også planlagt et "velværesenter", med alt fra hudpleie til trimsenter. Under allmennyttige formål kommer funksjoner som legesenter, tannlege, apotek, helsekost, restaurant/café, barnehage med mer. Det også avsatt plass til parkeringshus.
Bygget er ifølge tegningene tenkt bygget i fire etasjer, hvor to etasjer ligger under bakkeplan, herunder flerbrukshallen.
Området hvor bygget er planlagt er i dag regulert til friområde. Eiendoms- og byfornyelsesetaten viser i sin forhåndsuttalelse til at det er tinglyst servitutt på friområdet, hvor deler av eiendommen ikke kan benyttes til annet enn friområde. Etaten spør også om ikke tiltaket må konsekvensutredes.
Byantikvaren fraråder forslag til omregulering på grunn av at det medfører redusering av grøntområder i byen og at prosjektet kan komme i konflikt med den verneverdige husmannsplassen Gjetebråten.
Ullern bydelsutvalg har tatt planinitiativet til orientering og avventer forslag til reguleringsplan for området.

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley