Gå til sidens hovedinnhold

Nytt veikryss på Klemetsrud

Statens vegvesen har lenge sagt at de skal bygge om krysset ut for den gamle skolen på Klemetsrud. Nå har de varslet at reguleringsarbeidet er i gang.

Klemetsrud: Området det er snakk om, er selve krysset Ljabruveien/Enebakkveien, utover Enebakkveien til Tjernlia, avkjøringen til Sørliveien, kiosken, gamleskolen, huset under broen og kollen opp mot Europaveien.

Det som først og fremst ligger i planen, er å bedre fremkommeligheten for bussene fra Enebakk.

I dag er området delvis regulert til bolig og næringsvirksomhet .

I bydelsdirektørens redegjørelse for saken heter det at "det ikke er ønskelig med bebyggelse så nært E6, og området skal derfor omreguleres til reguleringsformål hvor utbygging ikke er aktuelt".

Tidligere plan om å gjøre noe i tilknytning til det gamle huset under broen er dermed ikke aktuelt. Administrasjonen påpeker også at det må tas hensyn til bussholdeplassen rett ned for Klemetsrud skole. Denne brukes jo mye av barn til og fra skolen. Det pekes også på støyforholdene.

Men konklusjonen er at administrasjonen er positiv til planen, og innstiller slik overfor bydelsutvalget som behandler saken i kveld.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene