Gå til sidens hovedinnhold

OBOS bygger ikke kulturhus

Steinar Andersen (Ap) er svært kritisk til OBOS sine ombyggingsplaner for Symra og mener de bygger kino og ikke kulturhus.

LAMBERTSETER: En rekke kulturarrangementer fyller salen, vi trenger størrelsen og kapasiteten, sier Andersen til Nordstrands Blad.

I følge plantegningene som OBOS har sendt ut sammen med anbudspapirene skal det bygges to mindre kinosaler i nye Symra.

Den største salen skal ha en kapasitet på 208 seter, mot dagens 429.

Da får de heller si at det er en kino de bygger, sier Andersen.

Senest i midten av januar fylte Lambertseter ungdomskorps Symra da de holdt sin tradisjonsrike nyttårskonsert.

Eid av OBOS

Symra var eid av Oslo kommune, men ble solgt til OBOS i 2004.

I saken som omhandler omreguleringen av lokalene heter det at «Byrådet bes sette i gang reguleringsarbeidet med sikte på omregulering av eiendommen Symra kino til kulturformål som kino, teater og konsertlokaler».

Det er dette kravet Andersen mener at planen til OBOS ikke tilfredsstiller. Med to små kinosaler frykter han at OBOS vil minimalisere Symra slik at det ikke blir plass til det lokale kulturlivet.

Vi må få til en mellomting som både amatører i kulturlivet og proffe utøvere kan bruke, sier Andersen.

Råkapitalist

Andersen mener også at OBOS sine tegninger av Symra har et annet og vesentlig problem.

Det er ikke tatt hensyn til inntransport av utstyr. Det går fint med en klarinett, men det blir umulig å få inn et flygel, sier han.

OBOS har også planer om å bygge butikklokaler i foajeen på kinoen. Dette misliker Andersen sterkt:

Det er ikke det som skal være der, butikker er ikke kultur og foajeen må brukes som foajé. OBOS er en råkapitalist som vil minimalisere Symra for å få større arealer til butikker, sier han.

Lokal innflytelse

Symra ble kjøpt til kulturformål og må fortsette å være det, sier Andersen.

Bydel Nordstrand skal nå sette ned en lokal referansegruppe som skal gå i dialog med OBOS om planene for Symra.

Gruppen skal bestå av fem til syv personer, hvorav to til tre vil være medlemmer av bydelsutvalget (BU). Resten av medlemmene skal komme fra lokale kultur- og idrettsorganisasjoner, andre organisasjoner og folk med profesjonell kompetanse på drift av kulturhus.

Hvem som skal sitte i referansegruppen skal avgjøres på BU-møtet 6. mars etter innstilling fra barn, ungdom og kulturkomiteen (BUK). Gruppen skal ledes av Knut Hedemann (Ap) som er leder av BUK-komiteen. I sakspapirene fra Bydel Nordstrand anmodes OBOS til å bidra med åpenhet og inkluderende medvirkning av referansegruppen.

Større og billigere

Lokale krefter har allerede gått sammen for å finne alternative løsninger for Symra og det finnes flere alternative tegninger.

En av dem viser Symra med to kinosaler, hvorav den størst har 372 plasser og er bygget i et brattere amfi.

Beregninger vi har fått utført viser at denne løsningen vil være rundt ti millioner billigere enn OBOS sin løsning. Vi må få til noe som er tilpasset lokale behov og ikke koster skjorta å leie, sier Andersen.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar