*Nettavisen* Nyheter.

Og mulkten vokser seg kjempehøy

For to år siden gikk et jord- og steinras ved dette huset i Berglyveien i Prinsdal. Eier er pålagt sikring, og nå er han ilagt tvangsmulkt på 200.000 kroner for manglende oppfølging.

For litt over to år siden gikk et jord- og steinras i Berglyveien i Prinsdal. Eier ble pålagt omgående sikring. Det er ikke etterkommet, og tvangsmulkten er nå oppe i 200.000 kroner.

PRINSDAL: 16. mai 2007 gikk et større jord- og steinras i Berglyveien 35 i Prinsdal. Betydelige masser raste ned i veien og mot nedenforliggende hus. Til alt hell ble ingen skadet i blindveien hvor det ofte sykler og leker barn.

- Som byrådssekretær for byutvikling har vi stort fokus på dette (ref. andre rasulykker som har vært, f.eks. Ålesund), og Oslo kommune har bevilget ekstra penger på budsjettet i år til rassikring i Ravnkollveggen på Grorud, sier Ståle Hagen.

- Vi følger opp med våre kommunale etater (i denne sammenheng Plan- og Bygningsetaten) overfor private eiere for at flere ulykker ikke skal skje.

Status

- I ettertid har naboene i området vært svært bekymret da huset på tomten ligger på toppen av det utraste området, samtidig som tomten kun er midlertidig sikret, sier Hagen.

- Huset er ubebodd selv om det oppdages både barn som leker på tomten (den er ikke sikret) og andre som midlertidig "bor" i huset er observert.

Plan- og bygningsetaten (PBE) ga pålegg om sikring (både midlertidig og permanent) 18. mai 2007. Eier søkte om oppføring av ny støttemur 22.11.2007.

Søknaden var ikke fullstendig, og PBE ba i april 2008 om ytterligere dokumentasjon. Igangsettingstillatelse ble gitt en måned senere.

Samtidig påla PBE eier å sikre området bedre og ga pålegg om sikring og vedtak om tvangsmulkt på 70.000 kroner ble gitt 09.05.08 med frist til 21.05.08. Eier ba om utsettelse av fristen.

Tvangsmulkt

- Eier (som bor i Enebakk) sier hele tiden at han skal starte arbeidet, men ingenting skjer og tvangsmulkten øker stadig, fortsetter byrådssekretæren.

- I slutten av januar i år ba PBE eier om en redegjørelse om hva som skal gjøres og fremdrift med en frist til 09.02.09. Eier ba om nok en utsatt frist da han ikke var fornøyd med entreprenøren og ville komme med en ny entreprenør. Nå har det gått ytterligere fire måneder og ingen tilbakemelding er gitt.

PBE har nå hevet tvangsmulkten til 200.000 kroner, og vurderer nå ytterligere skritt som tvangsinndrivelse og anmeldelse.

- For ordens skyld kan jeg legge til at Norges Geotekniske Institutt (NGI) vurderte sommeren 2007 den midlertidige sikringen som tilstrekkelig, forutsatt at ny støttemur ble etablert i løpet av kort tid. Nå har det gått to år siden raset, avslutter byrådssekretær Ståle Hagen, som frykter for sikkerheten både til de som bor nedenfor huset og de som bruker veien.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag