Gå til sidens hovedinnhold

Og vinneren er....

For bydel Nordre Aker har året så langt vært preget av millioner i budjsettundeskudd - per i dag på rundt 17 millioner. I følge bydelsadministrasjonen et underskudd som følge av overforbruket på sykehjemsplasser. For folk lever lenger i bydelen - og det er jo bra. Det er bare det at det koster mer penger å drifte alle de eldre i Nordre Aker. Og det må faktisk en bydel ta seg råd til - så får det heller gå på budsjettet løs.

Bydelspolitikere og bydelsdirektøren har flere ganger påpekt at befolknignsprognosene for Nordre Aker er feilslåtte - et budskap som også er viderebrakt til Rådhuset ved flere anledninger. Det er gledelig å høre bydelsdirektøren nå fortelle at de sentrale politikerne lytter til hva Nordre Aker har å si. Bydelen er nemlig en av vinnerne i budsjettforslaget fra byrådet for 2009 - med rundt 20-21 millioner mer å rutte med for neste år. Likevel - som Taasen også påpeker - i reelle penger blir det ikke et så stort «ekstrabeløp» for 2009 - noen oppgaver forsvinner fra bydelens drift, men andre kommer også til.

Men eldrebefolkningen i Nordre Aker, og dertil bydelstjenester, har budsjettforslaget ihvertfall så langt tatt høyde for.

Og tatt i betraktning de dystre utsiktene som ble lagt til grunn i våres - da forslag til det nye «kriteriesystemet» ble kjent - og hvor bydel Nordre Aker kunne påregne et kutt i 10 millionersklassen hvis kriterieforslaget hadde blitt vedtatt av bystyret ser det jo unektelig mye lysere ut for neste år. For kriterieforslaget er «bakt inn» i budsjettforslaget. Så egentlig betyr jo dette en budsjettbedring på mer enn 30 millioner kroner for Nordre Aker. Da er det lov å føle seg som en foreløpig budsjettvinner!

Og kanskje drypper det mer til andre satsningsområder i bydelene. Hvis Venstre på vippen forhandler seg frem til et enda bedre bydelsbudsjett, før budsjettet skal endelig vedtas i bystyret i desember.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot