Gå til sidens hovedinnhold

Øker Opera-regningen med 250 millioner kroner

Sluttarbeidene på det nye Operahuset i Bjørvika ser ut til å bli dyrere enn tidligere antatt, slik at den såkalte styringsrammen må økes med 250 millioner kroner.

Departementsråd Karin Moe Røisland i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) opplyser dette til NTB etter at departementet like før jul fikk nye opplysninger og nye tall fra Statsbygg.

Røisland understreker at kostnadene likevel vil ligge godt innenfor kostnadsrammen på vel 4,3 milliarder kroner - eller mer nøyaktig 4.356.000.000 kroner.

Dette beløpet omfatter den opprinnelige styringsrammen på 3.544.000.000 kroner pluss en usikkerhetsmargin. Styringsrammen er den prisen utbyggeren skal holde seg til.

Kostnadsrammen omfatter også usikkerhetsmarginen, som for operaprosjektet er på 812 millioner kroner.

Varsler økning

Det er denne usikkerhetsmarginen som Statsbygg nå varsler at det kan bli nødvendig å benytte mer av - på grunn av økte og uforutsette kostnader i sluttfasen av prosjektet.

Dette har blant annet sammenheng med et strammere arbeidsmarked og noen tvistesaker, opplyser Røisland.

Statsbygg orienterte FAD i slutten av november om behovet for å øke styringsrammen. Departementet ba kort tid etter om en nærmere redegjørelse, og det har Statsbygg nå gitt.

Svaret fra Statsbygg er foreløpig unntatt fra offentlighet, blant annet fordi tvistesaker er omtalt i brevet, får NTB opplyst.

4,1 milliarder kroner

Stortinget har til nå godkjent bruk av 292 millioner kroner utover den opprinnelige styringsrammen. Dermed gjenstår 520 millioner av sikkerhetsmarginen.

Hvis styringsrammen økes med ytterligere 250 millioner kroner, vil den totale byggekostnaden for Operahuset bli på cirka 4,1 milliarder kroner.

- Både Statsbygg og departementet følger prosjektet svært nøye og gjør hva som er mulig for å holde kostnadene nede, forsikrer Karin Moe Røisland.

Hun tilføyer at det viktigste nå er å få bygget ferdig. (©NTB)

Reklame

Black Friday: 20 kupp du gjør på sport og friluft