*Nettavisen* Nyheter.

Økonomisk optimisme

Ulf Stigen(Frp), BU-leder Sigbjørn Odden (H), bydelsdirektør Per Johannessen og BU-sekretær Gunn Tove Bjørkli lyttet oppmerksomt til hvasom ble sagt under bydelsutvalgets møte sist torsdag.

Bydelsdirektør Per Johannessen beskriver bydelens økonomiske utvikling som gunstig og tror på budsjettbalanse neste år.

NORDSTRAND: På møtet i bydelsutvalget torsdag la Johannessen frem følgende optimistiske innstilling som han håper lokalpolitikerne slutter seg til på BU-møtet 16. oktober.

Lite ønskelig

Med utgangspunkt i prognose for juli, sett i sammenheng med økonomisk utvikling i 2009 og 2010, finner bydelsutvalget det forsvarlig å avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er vedtatt. Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger synliggjør budsjettbalanse i 2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en raskest mulig ønsker å få på plass igjen, skriver han.

Men, legger han til Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år, er det bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette i budsjettbehandlingen for 2009.

Løsne litt

Forutsatt at underskuddet på 14 millioner fra juli ikke øker, kan vi, selv om vi balanserer på en knivegg, tillate oss å løsne litt på slipset. Målet er å gå inn i 2010 på plussiden, sier bydelsdirektøren.

Kan bli smertefullt

Steinar Andersen (Ap) synes bydelsdirektøren fortjener honnør for måten han har snudd bydelens skakkjørte økonomi på.

Sigbjørn Odden (H) sier seg enig, men minner om at bildet ikke er helt rosenrødt.

Om vi i 2008 ender med et underskudd på 14 millioner er effekten av jobben vår gjort. Da har vi driftet bydelen under budsjettrammen. Men, blir underskuddet større, har vi sjanset for mye og må ta ytterligere grep. Jeg håper prognosene er riktige, i motsatt fall blir budsjettjusteringene i oktober smertefulle.

Frp ikke med

Ulf Stigen (Frp) ville ikke uten videre godta bydelsdirektørens optimistiske tanker.

Jeg skjønner Per Johannessen, men jeg ser at forbruket øker fra måned til måned. Fra minus 7 millioner i april, 14 millioner i juli, og kanskje er underskuddet på 21 millioner i september. Vi har plikt til å si i fra at det må settes i gang ytterlige tiltak, men det må ikke nødvendigvis være reduksjon i tjestetilbud, sier Stigen, og fremmet følgende forslag:

"
Frp ber bydelsdirektøren, til møtet i oktober, foreslå nye nødvendige tiltak for å hindre ytterligere merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme."

Forslaget falt mot Fremskrittpartiets tre stemmer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.