*Nettavisen* Nyheter.

Omregulerer farlig Brekkekryss

Krysset Kjelsåsveien Maridalsveien er foreslått omregulert til T-kryss. Blant annet for å bedre trafikksikkerheten, men også tilgjengeligheten til bussholdeplassene.

Brekke: Etter innspill fra Samferdselsetaten, har Plan- og bygningsetaten sendt ut forslag til reguleringsendring for krysset Kjelsåsveien Maridalsveien.

Flytter bussholdeplass

Dagens kryss har en trafikk-øy i midten, men foreslås bygget om til T-kryss. Det for å gjøre krysset mer oversiktlig, og mindre trafikkfarlig. Men også for å bedre tilgjengeligheten til bussholdeplassen Brekkekrysset, hvor bussene 51 og 54 kjører.
Dagens buss-felt i krysset er foreslått omgjort til vanlig veiareal. Nordgående buss er foreslått flyttet nærmere bebyggelsen sydøst for krysset, ifølge høringsforslaget til Plan- og bygningsetetaten.

Vil ha rundkjøring

Omreguleringen har også vært på høring i bydelen. Leder av Nordre Akers Miljø- plan og samferdelskomité, Sven Egil Sønsteby (H), forteller at bydelen vil ha en rundkjøring.
- Vi støtter omreguleringen av krysset Maridalsveien-Kjelsåsveien. Men utfra det vi vet om trafikkbelastningen for området, mener vi at en rundkjøring fremfor et T-kryss, er mest hensiktsmessig for trafikken, sier Sønsteby.
- Beregninger av trafikken i Kjelsåsveien viser 5100 kjøretøyer per døgn. Og når Frysjautbyggingen i Brekkeveien står ferdig, blir trafikkbelastningen på området enda høyere, sier Sønsteby.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.