Gå til sidens hovedinnhold

Omsorg + et trygt sted å bo

Å bygge opp Omsorg+ er bydelens ansvar. 80- og 90-åringene er en økende aldresgruppe i hele Oslo, og behovet for tilrettelagte boliger med bemanning øker i takt.

Nordre Aker: Omsorg+ er et konsept som omfatter samlokaliserte boliger i kombinasjon med en bemannet resepsjon, en personalbase, et aktivitetssenter og lokaler for serviceytere. Tilbudet skal gi trygghet, sosialt samvær, være helseforebyggende, fremme til aktivitet og frivillige innsatser. Målgruppen er eldre, i hovedsak over 67 år. Det kan også være aktuelt å tilby leiligheter til personer ned til 60 år. Nedsatt fysisk funksjonsevne, en beliggenhet i tidligere bolig som kan medføre vansker og utrygghet for enkelte eldre, eller redusert bevegelighet. Årsaken til et behov for et tilbud innen Omsorg+ kan være mange, løsningene likeså; Som tilpassede terskler, takheis eller tilpasset bad og WC. For andre kan trygghet være å bo i en bolig med aktivitetssenter og personalbase. Beboerne kan være fra nærmest selvhjulpne når det gjelder dagliglivets gjøremål til å være i behov for pleie og omsorg de fleste av døgnets timer.
Oslo kommune ønsker nå å leie samlokaliserte tilrettelagte leiligheter med tilhørende servicearealer. Både eksisterende boliger samt ombyggings- og nybyggprosjekter er av interesse. Kommunen er på jakt etter to til fire objekter, 50 til 100 leiligheter per objekt, totalt 200 samlokaliserte, tilrettelagte leiligheter med tilhørende servicearealer over en periode på 20 år, med opsjon på ytterligere 10 år. Både eksisterende boliger samt ombyggings- og nybyggprosjekter er av interesse, melder Helse- og velferdsetaten.
- Vi har en knapphet på kommunale bygg i denne størrelsen i bydelen vår, informerer avdelingssjef for Velferd- og sosiale tjenester i bydel Nordre Aker; Brit Havig.
- Litt inn i fremtiden vil vi, sammen med Omsorgsbygg, vurdere Pastor Fangens vei 22, som per dag er trygde- og aldershjem til å være aktuell som Omsorg+-boliger. De høye boligkostnadene i bydelen vår er en utfordring for de økonomisk svakere stilte gruppene i Nordre Aker, uttaler Brit Havig.

Reklame

Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg