Gå til sidens hovedinnhold

Omsorgssvikt meldes for sjelden

Mange barnehageansatte kvier seg for å melde fra om omsorgssvikt til barnevernet, fordi de verken vet når eller hvordan det skal gjøres.

GYDAS VEI: Derfor lanserte kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) og barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) veilederen "Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten" i forrige uke.

Som tittelen indikerer er målet med veilederen å styrke samarbeidet mellom foreldre, barnehage og barnevernstjeneste .

Vet ikke når eller hvordan

Per i dag kommer nemlig bare fire prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet fra norske barnehager. De aller fleste meldingene fra offentlige instanser kommer fra politi og skole.

Jeg ble sterkt overrasket over at så få av bekymringsmeldingene kommer fra barnehagene. En årsak viser seg å være gjennomgående: de barnehageansatte er usikre på når og hvordan de skal melde fra ved bekymring, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Det er helt avgjørende at barn som opplever omsorgssvikt får hjelp tidlig, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

I altfor mange situasjoner involveres ikke barnevernstjenesten før barnet er i 12-13-årsalderen, sier hun.

Opplysning foran taushet

Et sentralt punkt er derfor at opplysningsplikten skal gå foran taushetsplikten.

"Når vilkårene for opplysningsplikt er oppfylt, skal bekymringsmeldingen sendes umiddelbart" heter det i veilederen.

Jeg tror det vil være en lettelse for barnehageansatte å ha klare regler å forholde seg til, sier Huitfeldt.

Opplysningsplikten inntrer når når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Gjennom sine elleve år som styrer i Gydas veg barnehage har Åse Bakken samarbeidet med barnevernstjenesten flere ganger. Hun opplever samarbeidsklimaet som godt.

Vil bedre samarbeidet

Vi har egne kontaktpersoner vi kan ringe dersom vi skulle trenge råd eller veiledning. En har allerede vært på en samling med styrere i både private og kommunale barnehager i bydelen for å styrke samarbeidet ytterligere, forteller hun.

Hun er glad for at regjeringen nå vil styrke samarbeidet.

Tidligere har vi kunnet sende en bekymringsmelding, uten at barnevernet har gitt oss beskjed om de følger opp saken eller ikke, sier hun.

Nå vil vi få beskjed hvorvidt saken henlegges eller ikke, så vi slipper å gå rundt og spørre oss om barnevernstjenesten er inne eller ei. Dette gjør at vi kan følge hverandre opp på en bedre måte, sier hun.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar