*Nettavisen* Nyheter.

Ønsker å tenke fremover

Underskuddene i Bydel Nordstrand var temaet under årsmøtet til Bekkelagshøgdas Vel, og BU-leder Ulf Stigen (FrP) var tilstede.

BEKKELAGET: Vi har hatt en litt tung start etter bydelssammenslåingen, innrømmet Ulf Stigen under møtet.
Det har versert flere artikler i media om underskudd i Bydel Nordstrand og BU-lederen ble sist uke invitert til et møte i Bekkelagshuset for å forklare og svare på spørsmål fra tilhørerne. Anledningen var årsmøtet til Bekkelagshøgdas Vel.

Uheldig start

Leder for Vellet, Helge Amundsen, stilte Stigen et direkte spørsmål under møtet:
Hva vil dere gjøre i BU framover for å hindre denne situasjonen fra å gå fra vondt til verre?
Stigen poengterte at han er enig i at situasjonen i bydelen ikke har vært ideell.
Underskuddet har ført til en ond sirkel hvor viktige saker har måttet komme i bakevja i forhold til å rydde opp i budsjettene, forklarte UIf Stigen.
Bydelssammenslåingen fikk litt av skylden for den skakkjørte økonomien, og Stigen forklarte underskuddene på denne måten:
To av bydelene kom til sammenslåingen med underskudd. Det var snakk om at alle de 15 nye bydelene skulle nullstilles i forhold til underskudd og overskudd, men det ble det ikke noe av. Vi startet altså i minus. En annen skuffelse er at sammenslåingen ikke har gitt de økonomiske gevinstene en slik "storbedrift" skulle tilsi.

Ulik fordeling

Budsjettet for de forskjellige bydelene blir avsatt i forhold til en demografisk fordelingsmodell basert på sosio-økonomiske kriterier.
Vi har bestemt at vi er nødt til vurdere dette systemet nærmere for å se om det gir uheldige utslag i vår bydel, forklarte BU-lederen. Han viste til at Østensjø har fått avsatt 90 millioner kroner mer i budsjettet enn Nordstrand selv om innbyggertall, antall gamle og antall unge skulle tilsi en jevnere fordeling.
I Bydel Nordstrand har vi få aleneforsørgere og et lavt antall innbyggere med minoritetsspråklig bakgrunn. Bydelen har derfor fått mindre penger å rutte med i forhold til for eksempel Bydel Østensjø, sa BU-lederen.
Utdanningsnivået er også høyt i Nordstrand bydel, noe som i denne forstand ikke taler bydelen til fordel.
Problemet er at en sykehjemsplass koster like mye selv om personen er velutdannet, sukket Stigen.
BU-lederen manet også til å tenke fremover og håpet på en positiv utvikling:
Det er først nå at vi føler at vi har klart å snu skuta i riktig retning. Det er mulig vi kommer til å slite med økonomien et par år framover, men vi håper på sikt å få rettet opp i skjevheten.

Stigen kunne fortelle at bydelen har fått en ny bydelsdirektør som er veldig positiv, engasjert og som vil mye. Bydelen ønsker nå blant annet å opprette et servicetorg for å lette tilgangen til bydelen.
Vi ønsker å endre rutiner. Bydelen skal med andre ord gjøres mer brukervennlig, avsluttet BU-leder Ulf Stigen.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag