Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker Aker som lokalsykehus

KrF mener bystyreflertallet har gitt Oslo universitetssykehus en unødvendig lillefinger i Aker-saken.

RÅDHUSET: En uke før Aker sykehus' framtid skal avgjøres, kommer KrF med en innstendig oppfordring til styret i Oslo universitetssykehus (OUS).

Partiet ønsker at en uavhengig evaluering må gjennomføres før man avgjør sykehusets framtidige funksjon.

– Prosessen vil da stoppe noe opp, men dette er bedre enn å overkjøre bystyret og befolkningen i Groruddalen. Også for helsebyråkrater gjelder det at det noen ganger er klokt å vente, og ingen skam å snu, sier varaordfører i Oslo Aud Kvalbein (KrF).

– Dobbeltkommunikasjon

Bystyret vedtok en enstemmig høringsuttalelse til OUS 27. januar, hvor de ber om en uavhengig evaluering av Ahus sitt sykehustilbud til Grorud og Stovner før også Alna blir overført.

Men enigheten skar seg da Ap, Høyre, Venstre og SV ville ha inn et avsnitt hvor de uttrykte at de var positive til ideene som styreleder Steinar Martinsen ved OUS har kommet med.

Hans idé var at Aker ikke lenger skulle ha funksjon som lokalsykehus, men knytte til seg rus, psykiatri og storbylegevakt.

KrF, Frp og Rødt stemte imot avsnittet, men kom i mindretall.

– Dette blir dobbeltkommunikasjon. Flertallet sier seg allerede nå positive til ideene om å fylle opp Aker sykehus med andre sykehustjenester enn lokalsykehus for Groruddalen. Disse ideene har styreleder Steinar Marthinsen bare kommet med muntlig i mediene. Likevel hoppet flertallet på, sier Kvalbein.

Hun fastholder at det ikke er nok å fylle Aker sykehus med ulike tjenester. KrF ønsker at Aker fortsatt skal ha funksjon som lokalsykehus.

– Det er viktig å ta en ting om gangen. Først en uavhengig evaluering, og så kan man vurdere hva som bør skje videre, sier Kvalbein.

– Ga dem lillefingeren

Kvalbein mener Ap, Høyre, Venstre og SV har gitt OUS en lillefinger ved å stille seg positive til styrelederens muntlige utspill. Nå er hun redd OUS vil ta hele hånden når de samles til styremøte 17. februar.

– Da skal de bestemme hva som skal skje med Aker sykehus, dersom ikke statsråden griper inn. Vi i KrF oppfordrer OUS til ikke å gripe den lillefingeren som flertallet i bystyret har gitt dem, men sørge for å få gjennomført den uavhengige evalueringen bystyret ber om, sier Kvalbein.

Hun mener dessuten det er viktig å vite mer om befolkningsutviklingen i Alna og Follo, som er planlagt inn under Ahus fra 1. januar 2011.

– Helse Sørøst regner med at dette gjelder 160 000 mennesker, men alt nå viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at befolkningen her har passert 161 500. Vi må også vite mer om veksten i det øvrige opptaksområdet til A-hus for å få et helt bilde av situasjonen, sier Kvalbein.

Er det på tide at beslutningsmyndigheten flyttes tilbake fra helseforetakene til politikerne?

– Vi var imot helseforetaksreformen. Og nå ser det ut til at stadig flere tenker at dette ikke var det lureste. Den er ikke så ålreit. Ikke har man klart å spare penger på dette heller, sier Kvalbein.

Nå mener hun det er viktig at helseforetakene snakker med lokalpolitikerne.

– Selv om Oslo bystyre bare kan uttale seg om saken, har vi et ansvar for befolkningen i Oslo. Og dette berører den kommunale helsetjenesten. Dersom sykehustilbudet til Groruddalens befolkning blir dårligere, er det ikke uvedkommende for oss, sier Kvalbein.

Reklame

Strømsjokket: Kun 2,3 % har den billigste avtaletypen