Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker flere tips og kontakter

Nedre Grünerløkka skal i månedene fremover prioriteres høyt av polititet. Nå oppfordres også borettslag og næringsdrivende til å samarbeide med politiet for å få bukt med kriminaliteten i området.

GRÜNERLØKKA: Vi innrømmer at vi sliter med dette området, sa leder for forebyggende avdeling ved Grønland politistasjon, Geir Tveit, på et møte som ble avholdt på Elvebakken videregående skole 1. februar. Møtet var åpent for alle som ønsket å komme med tips, innspill og spørsmål vedrørende kriminaliteten på nedre Grünerløkka. Åpent salg av hasj, trusler og ran er hovedproblemene i området.
Fra perioden 1. januar til 1. september i fjor ble 45 ran anmeldt i bydelen. For samme periode hadde man 32 voldstilfeller, hvorav de fleste skjedde mellom klokka 01.00 og 03.00 om natta. Trusler og ran av mobil og lommebok forekom hyppigst. Unge menn var mest utsatt. I uke 3 i år var det 20 tyverier og 8 narkotikasaker på Grünerløkka, fortalte politibetjent Øyvind Haslestad, også fra forebyggende avdeling ved Grønland politistasjon, og illustrerte hvor i bydelen hendelsene hadde skjedd via en skisse på storskjerm. Jo lenger ned på Grünerløkka, jo mer kriminalitet.

Utrygge på kveldstid

Vi tar de samme om og om igjen for salg av hasj. Det har bedret seg noe, men vi prøver nå nye tiltak for å gjøre noe med problemet, sa Tveit.
Folk gir blaffen i at de opprettholder salget. Vi snur nå problemstillingen på hodet; nå skal ikke bare selgerne tas, men også kjøperne. Det blir mer politi i området i månedene fremover, både uniformerte og sivile, supplerte Jon Wenger fra ordensavdelingen ved Grønland politistasjon.
Før jul hadde vi stands på Grünerløkka hvor forbipasserende svarte på spørsmål angående det kriminelle miljøet på nedre Grünerløkka. 152 personer svarte på spørsmålene. I tillegg har vi vært rundt i området og levert spørreskjemaer på dørene for å få tilbakemeldinger fra beboere og næringsdrivende om hva de mener kan gjøres for å bedre miljøet, fortalte Tveit videre.
På spørsmål om folk følte seg trygge eller utrygge i området, svarte 20 prosent at de følte seg utrygge, 30 prosent følte seg generelt trygge, og 50 prosent svarte at de følte seg trygge på dagtid, men utrygge på kveldstid og om natta. De ble også spurt om de eller andre de kjente hadde blitt utsatt for kriminalitet i området. Hele 49 prosent svarte ja, 16 prosent hadde vært vitne til eller kjente noen som hadde vært vitne til kriminalitet, og 35 prosent svarte nei på spørsmålet.

Mer politi og utebelysning/lys

På spørreskjemaene som ble gitt til beboere og næringsdrivende i området, samsvarte mange av forslagene med mye av det politiet selv også mener er viktig og gjennomførbart. Flere ville ha mer politi i området, særlig i helgene og på nettene. Mer lys, opprydning av buskas og et tettere samarbeid mellom beboere og politi gikk også igjen blant svarene. Videre var det ønsker om overvåkningskameraer, at dopselgerne fikk tilbud om noe annet å gjøre og at området ble holdt rent for søppel og tagging. Natteravning ble også foreslått. Politiet opplyste om at flere av disse tiltakene allerede er i gang, blant annet jobber Rusken og Friluftsetaten med å rydde opp i området, og det fokuseres nå på å hjelpe de som har havnet i det kriminelle miljøet. Folk ble også oppfordret om å kontakte Øyvind Haslestad på oyvind.haslestadpolitiet.no for videre tips og innspill.
Felles for mange av de som selger narkotika i området er at de ikke har noen voksenkontakt, de går ikke på skole eller har jobb. De kommer fra mange ulike nasjonaliteter, men størsteparten er somaliere. Det vi nå kommer til å gjøre, er å "dybdeintervjue" disse personene og finne ut av hvem de er, hva de vil, og forsøke å få de i kontakt med aetat, Riverside og andre steder som kan hjelpe de i gang med jobbsøking, kurs og lignende. På denne måten håper vi å få flest mulig ut av miljøet, forklarte Haslestad.

Knuste ruter

Politiet fikk både ros og ris på møtet. Eier av Hydra Dykkesenter og Scuba Bar, Tore Aglen, mente politiet gjorde en fantastisk jobb. Han fortalte om hvordan det hadde toppet seg med kriminalitet i området for to år siden, og om hvordan han hadde blandet seg inn for å få en slutt på salget rett utenfor døra. Truslene haglet, og Aglen fikk rutene knust syv uker på rad. Likevel har han ikke gitt opp kampen, men ringer politiet nesten daglig. Han oppfordret folk til å ringe mer til politiet.
Leder i bydelsutvalget, Jens E. Lange (FrP), syntes ikke det ble gjort nok.
Folk kommer i taxi, kjøper, og drar igjen. Noen spør til og med inne på restauranter om hvor de kan få kjøpt hasj, sa Lange, tydelig mektig lei av problemet.
Vi arresterer som sagt mange, men de er raskt tilbake igjen, svarte Tveit,
Det er derfor vi nå prøver ut nye metoder for å få bukt med problemet, og vi håper at vi nå skal kunne få til et samarbeid med borettslag og næringsdrivende i månedene fremover, avsluttet Tveit.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre