Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker harmoni på sletta

Reguleringsarbeidet for Ekebergsletta var tema da nærmere hundre personer stilte til informasjonsmøte på Ekeberg skole forrige uke.

BU-representant Steinar Andersen (A) og leder for Eikabergtinget Reidar Rasch var selvskrevne på møtet.

EKEBERG: Ekeberg skoles aula var nesten fullsatt da Plan- og bygningsetaten (PBE) inviterte til informasjonsmøte tirsdag. Og meningene var mange.

Bakgrunn

Allerede i 2003 ble det vedtatt at en reguleringsplan for Ekebergsletta skulle utformes, men Plan- og bygningsetaten ble først gitt oppdraget med å utforme en slik plan i 2007.

Området som skal reguleres omfatter deler av Ekebergsletta, Brannfjell og skogs- og naturområdene rundt.

Unntatt fra reguleringsplanen er den delen av skråningen som i fjor ble vernet av naturvernloven samt området som vurderes regulert til skulptur- og kulturminnepark. Sveitservillaene ved Ekebergrestauranten skal imidlertid omfattes av planen.

Det er gitt følgende premisser for planarbeidet (hentet fra planprogrammet): "Idretten skal fortsatt ha hovedprioritet på Ekebergsletta, men det skal også legges til rette for friluftsliv og rekreasjon. Det skal utvises stor varsomhet med å etablere nye anlegg på sletta og i skogområdene som omkranser sletta som medfører klare fysiske inngrep i terrenget. (...)

Omkringliggende skog skal forbli et område for friluftsliv og rekreasjon. Det må sikres atkomst til endestasjonen for gondolbanen fra Bjørvika. Det skal kunne bygges en kunstgressbane fortrinnsvis i området mellom Ekeberghallen og veien over Ekebergsletta.

Det skal etableres petanquebane med mulig lokalisering ved grusbanene mellom Ekeberghallen og KFUM-hallen. Det skal legges til rette for fortsatt drift av rideskole og husdyrpark. Framtidig bruk av hyttene i kanten av Ekebergsletta ved Brannfjell skal vurderes."

Ønsker innspill

Prosjektleder i PBE, Erling Gunnufsen, fortalte forsamlingen at de bestilte en landskaps- og kulturmiljøanalyse for reguleringsområdet.
Analysen er foretatt av Asplan Viak og finnes nå på PBEs hjemmesider, pbe.oslo.kommune.no. Analysen beskriver blant annet hvilke områder som er mest sårbare.
På denne siden finnes også planprogrammet og mer informasjon om prosjektet. Her vil man blant annet kunne lese mer detaljert om hvilke prosjekter som skal prioriteres.
Vi ønsker å legge til rette for at flere interesser skal kunne leve i harmoni med hverandre, sa Gunnufsen.
Prosjektlederen forklarte også at en vanlig levetid for en slik reguleringsplan er cirka ti år. De oppmøtte fikk anledning til å si noen ord til forsamlingen og representantene for PBE.
Noen var bekymret for dyrelivet, andre etterlyste rehabilitering av plaskedammen ved EKT. Andre igjen kom med krasse utspill mot det planlagte cricketklubbhuset. Nå inviterer PBE alle med interesse for området til å sende inn sine innspill.
Med analysen har vi fått den faglige ekspertisen, nå trenger vi deres lokalkunnskap, sa Gunnufsen og beroliget forsamlingen med at de ikke har planer om å rasere sletta. Det er kun en prosent av området som er gjenstand for eventuelle endringer.
Fristen for innspill er 25. mars. Planforslaget skal til offentlig ettersyn oktober 2009. Gunnufsen antydet at planprosessen vil foregå i hvert fall ut året, og at de håper planen skal til politisk behandling etter nyttår.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot