*Nettavisen* Nyheter.

Ønsker ikke høyhus

Plan- og bygningsetatens føringer for Ryen-området vil ha stor betydning for bygging i Sandstuveien 70. De ønsker i hovedsak ikke bygninger på mer enn syv etasjer.

RYEN: Planarbeidet for å omregulere Sandstuveien 70 er i gang. Eiendommen er i dag regulert til industri, men foreslås omregulert til byggeområde for bolig, kontor og forretning. Planen vil i tillegg omfatte offentlige trafikkområder.

Allerede i august 2001 ble det varslet og kunngjort planarbeide for omregulering for denne adressen. Da ble det bestemt å utarbeide en konsekvensutredning for området. Den ble godkjent av Plan- og bygningsetaten (PBE) høsten 2004.

PBE skriver i sine sakspapirer at man ved bygging av mer enn 100 boliger må kontakte bydelen for å innpasse barnehage. Etaten vil vurdere å legge saken frem for Rådet for byarkitektur. Forhold som må belyses grundig i planbeskrivelsen er hvordan man skal unngå konflikter mellom boligområdet og næringen som foreslås. Det gjelder for eksempel solforhold, felles uteområder, torg, organisering av trafikk, atkomst og parkering.

Kontorer og boliger

Etatens foreløpige føringer at områdets sentrale beliggenhet gjør at man på sikt ønsker en utvikling mot mer kontorer, men det er også ønskelig med en viss andel boliger.

"Innenfor området nærmest E6 bør det i hovedsak tilrettelegges for arbeidsplassintensive virksomheter (kontorer). Mot Sandstuveien og Enebakkveien foreslås hovedsakelig tilrettelagt for boliger, evt. med forretning/service i første etasje. (...) En viss lagerandel i området kan aksepteres dersom den legges i underetasjer og boliger skjermes støymessig og visuelt mot trafikk til lageret ved hjelp av bebyggelsens plassering og organisering.", står det i sakspapirene.

Ikke kjøpesenter

Kommunedelplan for varehandel og andre servicefunksjoner åpner for Ryen som et område der kjøpesenter på mer enn 4 000 kvadratmeter kan vurderes. PBE anbefaler ikke dette på grunn av Manglerud senter og andre eksisterende tilbud i bydelen. De legger også til grunn områdets problematiske trafikksituasjon.

"Generell forretning bør begrenses til lokalsenterstørrelse. Det kan vurderes noe plasskrevende forretning, men det er vesentlig betydning at forretninger her samordnes med foreslåtte boliger i planområdet og nabotomtene. (...) Lagerpreget bebyggelse og uteområder dominert av trafikk og parkeringsplasser må unngås."

5-12 etasjer

Det foreslås avkjøring for næringsområde i nord og sør, og boligområde i midten mot Enebakkveien. Bebyggelsen mot E6 anbefales planlagt som en skjerm, i utgangspunktet fem til syv etasjer.

"Det kan i "skjermen" vurderes innpasset enkeltstående høyere bygg i inntil 12 etasjer. Nye boliger kan vurderes i inntil fem etasjer mot Enebakkveien og inntil tre etasjer, pluss tilbaketrukket etasje, mot Sandstuveien, og området skal knyttes mot eksisterende boliger."

Det foreslås også et parkbelte langs Enebakkveien og Sandstuveien og et 30 meter felles park/lekeområde på tvers av området. Arealene langs E6 skal beplantes.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag