Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker oss 4x4

Skjerpede bilavgifter har absolutt ikke tatt livet av interessen for firehjulsdrevne biler. Halvparten av oss kan tenke seg å kjøpe firehjulsdrevet bil, viser en undersøkelse foretatt av Nordstat.

En av to ville valgt bil med drift på alle hjul om de skulle kjøpt bil i morgen. Det viser undersøkelsen analyseselskapet Nordstat har gjennomført for Nissan. Framkommelighet og sikkerhet på vinterføre oppgis som grunn.
Et representativt utvalg på 754 bilister fordelt over hele landet er spurt. På landsbasis oppgir 15 prosent av bileierne at de allerede har bil med firehjulsdrift.
Dette er hovedfunnene i undersøkelsen:
* 86 prosent av de som har bil med firehjulsdrift i dag oppgir at det er meget eller ganske sannsynlig at de ville kjøpt bil med firehjulstrekk dersom de skulle kjøpt ny bil i morgen.
* 51 prosent av alle som har bil i dag sier det er meget eller ganske sannsynlig at de ville kjøpt bil med firehjulstrekk, dersom de skulle handlet ny bil i morgen.
* 9 prosent sier det er ganske usannsynlig at de ville kjøpt bil med 4x4 framdrift.

Årsakene

Tallene stemmer godt overens med statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, som viser at 21,8 prosent av alle som har kjøpt ny personbil så langt i år har valgt en variant med drift på alle hjul. Dette er en nedgang fra 26,0 prosent i fjor, noe som forklares med at omleggingen av bilavgiftene ved årsskiftet gjorde mange 4x4-biler betydelig dyrere. Men på grunn av generell økning i bilsalget, utgjør de firehjulsdrevne bilene ved inngangen til november like mange i antall som på samme tid i fjor.
Viktige årsaker til at folk velger bil med firehjulsdrift:
* Fremkommelighet (49 prosent)
* Godt egnet til kjøring på vinterføre (28 prosent)
* Gode kjøreegenskaper generelt (11 prosent)
* Praktiske (10 prosent)
* Sikre (8 prosent)

Mer aktive

Men noen ulikheter framkommer også i undersøkelsen:
* 36 prosent av de som selv kjører 4x4 mener folk som kjører biler med firehjulsdrift best kan beskrives som fornuftige. Bare 12 prosent av de som kjører biler med tohjulstrekk mener det samme.
* 4 prosent av de som kjører firehjulstrekk mener folk som kjører slike biler best kan beskrives som karrieremennesker. 18 prosent av dem som kjører tohjulstrekk mener det samme.

Undersøkelsen avdekker også at eiere av firehjulsdrevne biler er noe med aktive:

* 21 prosent av dem bruker bilen i forbindelse med jakt. Her er andelen 10 prosent for de som eier en tohjulsdrevet bil.
* 20 prosent av 4x4-bileierne bruker bilen i forbindelse med sykling. For resten oppgis andelen til 12 prosent.
* 80 prosent av 4x4-bileierne bruker bilen i forbindelse med turer i skog og mark. Her er andelen 73 prosent for de som ikke har 4x4-bil.
På landsbasis fordeler andelen bilister som kjører firehjulstrekk seg noe ulikt. 21 prosent av dem bor i Nord-Norge, mens bare ni prosent av bilistene på Vestlandet oppgir at de kjører bil med drift på fire hjul.
Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at salget av 4x4-biler nærmest har eksplodert de siste ti årene.

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus