*Nettavisen* Nyheter.

Ønsker seg innvandrerhus

På kollen vest for rundkjøringen ut for parkeringsanlegget til Senter Syd var det opprinnelig planer om å legge en kirke. Nå ønsker bydelens innvandrerforening å få bygge et hus for aktiviteter og religionsutøvelse her.

MORTENSRUD: I dag leier Søndre Nordstrand innvandrerforening lokaler av bydelen ved Steinbråten naturbarnehage, men ønsker seg sitt eget sted for sine aktiviteter og relegionsutøvelse. Av sakspapirer fremgår det at innvandrerforeningen skal samarbeide med et muslimsk trossamfunn om drift av et eventuelt hus på Mortensrud. Tanken er at aktivitetshuset skal ha spesielt fokus på innvandrere.
Tomten har vært vurdert lokalt tidligere, men det har altså ikke blitt noe resultat.
Før jul ble saken forelagt lokalpolitikerne og behandlet i BU. Her endte man opp med et vedtak som går på at det er positivt med et aktivitetshus, men at området trenger lokaler for flere enn en bestemt gruppe. BU ser derfor for seg et aktivitetshus hvor det er satt av en del rom til religiøse virksomheter.

Flere muligheter

Om bydelen nå har fått en konkret tomt å uttale seg om, ligger det et videre perspektiv i vedtaket som ble fattet i BU. De ønsker nemlig at bydelen får hjelp til å se på både ledige arealer, hva de kan brukes til og hvilke organisasjoner/relegiøse grupper det er i bydelen. Også tidligere har BU ønsket å få en oppdatert, samlet oversikt over grupper i bydelen, og hvilke ønsker/behov de har for lokaler.
Også i denne anledningen har spørsmålet om en eventuell gjenoppbygging på Mortensrud gård etter brannen blitt aktuelt. OBOS har jo som Nordstrands Blad har referert sagt at de foreløpig ikke har konkrete planer for tomten, men at de har tanker om en bygning i låvestil uten at de vil si noe om innholdet. Om det kan bli aktuelt å få en form for aktivitetshus her står igjen å se. BU ber i alle fall om at dette blir vurdert.

Positive tanker

Bydelsutvalget gir i sin uttalelse i anledning den konkrete omreguleringen på hjørnetomten ved rundkjøringen på Mortensrud uttrykk for at det er positivt å gi et tilbud til innvandrere, men vil altså ikke ha et rent innvandrerhus her.
Videreføring av reguleringssaken av området som har betegnelsen Mortensrud OD er det Plan- og bygningsetaten og Byutviklingsetaten som får ansvar for.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag