*Nettavisen* Nyheter.

Oppsal får ny energi til jul

Fjernvarmerørene som nå legges i grener inn til f.eks. borettslag er store. – Her ved Oppsal skole skal vi inn i løpet av året, sier salgs- og markedsdirektør Stein Randby og informasjonssjef Morten Skaug i Hafslund. Alle foto: Arne Vidar Jenssen

Synes du det graves veldig mye for tiden? Fjernvarme-fremføring må ta mye av skylda. Men Hafslund beroliger med at de er i rute.

Klikk på bildet for å forstørre.

Ved Bryn senter legges nå fjernvarmerør der hvor det er gangvei mot Manglerud.

Klikk på bildet for å forstørre.

Gamle fyringsanlegg: Fjernvarmen kan lettest komme inn der hvor det er gamle fyringsanlegg. Pipen ved Oppsal skole f.eks. kan bli overflødig før jul.

Klikk på bildet for å forstørre.

Det må graves mye for å få lagt ned fjernvarmerørene. På Oppsal som her i Vetlandsveien, kan man bare ta biter om gangen for å ikke beslaglegge alle parkeringsplassene.

OPPSAL/BRYN/MANGLERUD: Ferdes du i områdene Oppsal, Bryn og Manglerud nå, ser du usedvanlig mange gravemaskiner og lastebiler i sving, og det er en mengde grøfter rundt om. Kanskje ikke så populært, men helt nødvendig for at Hafslund skal få lagt ned sine fjernvarmerør. Og trøsten får være at prosjektene er i rute, og mye skal være ferdig i løpet av året.

– Da vil blant annet boligbebyggelse på Oppsal og Manglerud være knyttet til Oslos store fjernvarme-system, og likeledes flere av skolene, forteller informasjonssjef Morten Skaug i Hafslund.

To store prosjekter

For øyeblikket er to store anleggsarbeider i gang. Det ene er i Manglerud-området fra Bryn senter, via Otto Sogns vei og Plogveien til Manglerud videregående skole.

Det andre er fra Østensjøveien ved Østensjø skole, Låveveien og Håkon Tveters vei opp til Oppsal senter og derfra Vetlandsveien mot Oppsal skole.

– Dette er to prosjekter som vi skal ha ferdig det kommende halvår, sier Stein Randby som er salgs- og markedsdirektør i Hafslund.

– Ellers er det akkurat nå i sommerferien mye aktivitet ved Abildsø skole. Denne skolen knyttes til fjernvarmenettet i løpet av sommeren.

Foruten disse lokale stedene er det aktivitet i områdene Sagene/Torshov, Frogner og Majorstuen.

Skoler, borettslag og sykehjem

– De nevnte stedene er de første som knyttes til vårt nye fjernvarmenett, forteller Morten Skaug.

– Årsaken til at disse stedene kommer først, er at de allerede har vannbåren varme, og det er relativt enkelt å koble fra gamle fyrkjeler og så på med fjernvarmen. Store borettslag på Oppsal for eksempel sa seg tidlig interessert i vårt tilbud om fjernvarme og er dermed først i køen. Ellers har kommunen vært veldig interessert. Det er jo et bystyrevedtak på at Oslo kommune skal kutte ut alle sine oljefyrte anlegg, og da er fjernvarme et godt alternativ.

Undervisningsbygg (skolene) er en god kunde hos Hafslund. Store skoler trenger mye energi, og de lokale fyringsanleggene er flere steder av gammel årgang. Oppsal-skolene (Oppsal og Vetland) f.eks. er jo fine og nye, og nå i løpet av høsten oppgraderes altså også varmen.

Mye graving

– Noen synes det arbeides rart mange steder, sier Skaug. – Vi graver en bit, så er det opphold, og så er vi i gang igjen. Dette har sin naturlige forklaring. Samferdselsetaten har pålagt oss å ikke ha for store anleggsområder i veier. Dette på grunn av parkering. På Oppsal f.eks. er det mange steder bare veiparkering, og skulle vi legge beslag på mye veigrunn om gangen, vil beboerne få problemer med å finne parkeringsplass.

Nye veier

Når gravegrøfter legger beslag på veier og gangveier, må det etableres alternativer. Dette er blant annet nå tilfelle ved Bryn senter. Gangveien fra senteret opp mot Manglerud f.eks. er erstatte av alternativ vei rundt Bryn senter.

Sykehjemmet neste

Langerud sykehjem er et prosjekt som ligger litt frem i tid.

– Dit skal vi grave fra hovedledningen omtrent ved Living på Abildsø, men vi har noen utfordringer i forbindelse med fornminner, sier Skaug.

Mye graving i våre områder altså, men i løpet av 2011/2012 skal mye være gjort. De som er interessert i kontinuerlig oppdatering, kan gå inn på hafslund.no hvor det ukentlig kommer ny informasjon.

– Her står det å lese både om de stedene vi er i gang, når vi skal være ferdig og og generell informasjon om fjernvarme, forteller informasjonssjefen.

– Sidene våre vil også videre fremover omtale fremtidsprosjekter som f.eks. fjernvarme til Bøler og Bogerud hvor det i dag er lokale fyringsanlegg.

– Og så har vi kontinuerlig kontakt med aktuelle borettslag som vi mener vil ha stor fordel av å vurdere fjernvarme fremfor å fyre med gamle anlegg. Derfor har vi mye å gjøre med borettslagsstyrer og generalforsamlinger. De må bare forstå at det er snakk om små investeringer og lavere driftskostnader, sier Stein Randby.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.