Gå til sidens hovedinnhold

Øraker blir del av jentenettverk

Jentene på Øraker skole pusser opp i kjelleren. Det er de nye lokalene for Utekontakten og "Sisterhood"

ØRAKER: I et kjellerrom på Øraker skole er seks niendeklassinger i full vigør med å pusse opp et rom som blant annet skal "huse" den nye jentegruppa på skolen.

Jentene legger grunnlaget for det som skal bli et møtested og forum for skolens elever i fremtiden.

Et sted hvor man kan møtes til samtaler, diskusjoner eller aktiviteter. Prosjektet "Sisterhood" er et byomfattende program som er etablert i mange bydeler. I Bydel Ullern er prosjektet ledet av den nyopprettede Utekontakten i bydelen som ett av flere prosjekter.

Satse på ungdommen

Utekontakten ble opprettet fordi bydelen vil satse på ungdom og fordi ungdommen på vestkanten også har en del utfordringer. Bydelen ønsker en oppsøkende tjeneste på ungdommens arena og som jobber tett opp mot skolen Ved opprettelse av en jentegruppe på Øraker, i tillegg til Bjørnsletta er dette et første skritt for å bli kjent med og i ungdomsmiljøet, sier Wigdis Haugaas i Utekontakten.

Sammen med kollega Kristine Kvamme vil de to være voksenkontakten mot jentegruppa.

Sisterhood er et nettverk av jentegrupper i Oslo. Det er et miljøskapende tiltak som skal favne alle. Her vil det alltid være en voksenkontakt til stede når gruppa er i aktivitet eller når man ønsker en samtale alene. Vi har dessuten taushetsplikt i alle sammenhenger. Vår oppgave blir å sette oss inn i jentenes følelser og behov og å kunne bidra med løsninger ved for eksempel en konflikt, sier Kvamme.

Sterkt press

Grunnen til at vi satser på en jentegruppe er at vi opplever ofte at det er et sterkt press med hensyn til det å være jente og vellykket. I en snakkegruppe eller i samtaler med oss, kan vi bidra til støtte og veiledning, samtidig som ulike temaer og aktiviteter skal skape et godt sosialt miljø, sier Haugaas.

Sentrale temaer kan være for eksempel. vennskap, tillit, respekt, sex, gutter, sette grenser, rus og liknende.

Vi planlegger også oppstart av en annen aktivitetsgruppe; "Idrett og utfordring" i samarbeid med Oslo Idrettskrets. Her kan både gutter og jenter prøve seg på nye aktiviteter og idretter, som går ut på å utfordre seg selv på nye arenaer. Det kan dreie seg om alt fra klatring til selvforsvarskurs, sier Kvamme.

Forsterker læringsmiljøet

Rektor ved Øraker skole, Solveig Bugge, er begeistret for tiltaket.

Jentegruppas virksomhet går godt inn i skolens verdigrunnlag. Den vil være med å forsterke det gode læringsmiljøet. Med Utekontakten får vi også flere voksne inn i skolen, som blant annet går inn der lærernes oppgaver slutter, sier Bugge.

Hun roser de seks jentene som er i sving med malerkoster og ruller i kjelleren.

Dette er blomstene våre, bifaller Bugge, som refererer til elevplakaten om godt læringsmiljø som er illustrert med en blomst.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene