*Nettavisen* Nyheter.

Oslo-folk får stadig mindre tilgang til strandsonen

MINDRE TILGANG: – Strandsonen forblir konstant, men arealet for publikum blir stadig mindre, konstaterer Ola Erik Nordbeck i Statistisk Sentralbyrå om tilgang til strandsonen for Oslo-folk. Foto: Halvor Solhjem Njerve

Kun to kvadratmeter strandsone per innbygger er igjen. Fersk rapport fra SSB konkluderer med at Oslo kun har halvparten av strandsonen fri for friluftsarealer – resten er bygg og anlegg.

OSLOFJORDEN: Langs Oslofjorden er 52 prosent av strandsonearealet i kommunene bygningsnært (som vil si at det er bygninger nærmere enn 50 meter fra den aktuelle strandsonen), kommer det frem i en rapport Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte fredag formiddag.

Mindre friluftsliv

Ut fra rapporten kan man lese at «den viktigste drivkraften bak arealbruksendringer i strandsonen er byggevirksomhet». Oslo er en av kommunene med minst strandsone, men flest innbyggere.

– På tross av at det er mindre utbygging de siste årene, er det fortsatt en forminsking av friluftsarealer hvert år. I Oslo er det mange som ønsker å bruke strandsonen, både til friluft og til bygging. Strandsonen forblir konstant, men arealet for publikum blir stadig mindre, konstaterer Ola Erik Nordbeck i Statistisk Sentralbyrå.

– På lokalt nivå var arealbruksendringene størst i indre deler av Oslofjorden. Arealer påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark økte med 5,4 prosent i Oslo i perioden mellom 2000 og 2013, sier Nordbeck.

For Oslo resulterte disse arealbruksendringene i at det kun var to kvadratmeter tilgjengelig per kommuneinnbygger i starten av 2013, konkluderer rapporten.

Til tross for mindre bygging krymper fortsatt de deler av strandsonearealene som er til bruk for friluftsliv. Det minsker muligheten for å nyte naturen i Oslofjorden. Bymiljøetaten har i senere tid kjøpt opp tomter langs strandsonen.

– Det har vi gjort for å bevare en viss andel som skal være til bruk for publikum, sier pressekontakt i Bymiljøetaten, Odd Olav Bratteberg. Han ønsker videre, på vegne av etaten, ikke å kommentere saken på spørsmål om hvilke konsekvenser dette har for Oslo-folket. Samtidig peker han på Tjuvholmen som et sted hvor både bygg og publikum får bruke strandsonen effektivt.

I en 13-årsperiode har strandsonearealene som det bygges i økt tilsvarende Østfolds og Akershus’ samlete strandsoneareal, står det i SSBs rapport.
Dette resulterer i at en tredel av Norges strandsoneareal i starten av 2013 var påvirket av menneskelige inngrep.

Befolkningsforskjeller skyldig

«Forskjellene i utbyggingspresset mellom de ulike pressområdene fremgår tydelig ved sammenlikning med befolkningstall. Av de ikke alt for bratte strandsonearealene er 40 kvadratmeter tilgjengelig per innbygger langs Oslofjorden», skriver SSB.

– Det er flest mennesker som bor i Oslo, og dermed også flest som ønsker å bruke strandsonen til noe annet enn bygg og annlegg, sier Ola Erik Nordbeck i SSB.

Til sammenligning er det ellers i landet 1800 kvadratmeter tilgjengelig per person opplyser rapporten. Men dersom Oslos befolkning skulle vært flyttet til en annen kommune, ville det vært mer strandsone per innbygger enn det er i Oslo nå, bekrefter Nordbeck.

Positiv utvikling

Statisktisk sentralbyrå opplyser at «allment tilgjengelig strandsone krymper fortsatt, men i mindre grad enn i tidligere år. I 2012 avtok arealbruksendringene i strandsonen som et resultat av minsket byggeaktivitet».

– Denne trenden har pågått siden 2009, skrives det i rapporten.

Som for strandsonen er vassdragene bebygde i større grad i Oslofjordområdet enn i andre deler av landet, men i 2010 ble det igangsatt 5.450 bygninger, mens det i 2012 kun ble igangsatt 4.770. Dermed har det bremset opp det siste tiåret for Oslos del. På landsbasis derimot øker fortsatt bygninger i strandsonen med nesten 10% det siste tiåret.

LES OGSÅ:

DEBATT: "Jublet seilforeningen alt for tidlig?"

Engangsgriller og hundebæsj lever på lånt tid

http://www.dittoslo.no/ullern-avis-akersposten/nyheter-akersposten/gamle-engangsgriller-og-hundebesj-lever-pa-lant-tid-1.8395539

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag