Gå til sidens hovedinnhold

Oslo Havn innrømmer støy

Mellom klokken 18 og 22 overskrides støygrensen fra Ormsundterminalen. Oslo Havn søker om dispensasjon for å få arbeidet unna.

ORMSUND: Tirsdag ettermiddag oversendte Oslo Havn resultatet fra støymålingene i perioden mars til desember 2009 til Bydel Nordstrand.

I brevet konkluderes det med at støygrensene for dag og natt er tilfredsstilt med god margin, mens man mellom klokken 18 og 22 overskrider den ekvivalente støygrensen med fire desibel.

Søker dispensasjon

– Vi har lenge fryktet at vi overskrider grensen på kveldstid selv om vi har iverksatt mange støyreduserende tiltak. Fire desibel er en vesentlig og godt merkbar overskridelse for de det gjelder, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Hun vil likevel søke fylkesmannen om dispensasjon fra støyreglene så lenge det er båttrafikk til Ormsundterminalen

– Dette er for å få båtene ferdige så fort vi kan og for å unngå nattarbeid som er mest plagsomt for naboene Det er som kjent når båtene ikke er i rute at det må jobbes med lossing og lasting utover natten, sier Hamran.

Hun forteller at det har vært en utfordring å skille støyen fra havnevirksomheten fra omgivelsesstøyen fra andre kilder, for eksempel fra Mosseveien og jernbanen.

Bydel Nordstrand har ikke svart på Nordstrands Blads henvendelse om en kommentar til brevet fra Oslo havn.

Reklame

Husker du disse to idiotene?