Gå til sidens hovedinnhold

– Oslo Havn renvasket

Høyesterett har forkastet anken i «Ren Oslofjord»-saken. Det betyr at Oslo Havn KF er endelig frifunnet på alle tiltalepunkter. Veldig bra! Sier styreleder Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn KF.

Oslo havn: – Oslofjorden er renere enn på hundre år. Nå har Høyesterett i praksis renvasket Oslo Havn KF for alle anklager. Oslos befolkning kan glede seg over et rent havnebasseng og Oslo Havn kan glede seg over å ha gjennomført en krevende oppgave til beste for miljøet, sier Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn KF, til Nordstrands Blad.

Historikken

– Det var i 2005 at Oslo Havn KF påtok seg arbeidet med å rense opp i Oslofjorden. Prosjektet har til tider vært omstridt. Oslo Havn KF ble anklaget for falsk forklaring, for overtredelse av forurensningsloven og for ikke å ha gjennomført prosjektet på en tilfredsstillende måte.

Politiet etterforsket saken og det ble tatt ut tiltale. Oslo Havn KF ble imidlertid frifunnet på alle tiltalepunkter i Oslo tingrett i februar i år.

Påtalemyndighetens anke ble tidligere i år forkastet av Borgarting lagmannsrett og nå også av Høyesterett, sier Stilluf Karlsen.

Vellykket prosjekt

– Dette har vært et vellykket miljøprosjekt. Det er det som kommer til å stå igjen i historien, til glede for folk ikke bare i Oslo, men også på Nesodden og i Oppegård. Alle forsøkene på å stoppe dette miljøprosjektet vil over tid blekne, mener Stilluf Karlsen.

– Det er utarbeidet flere faglige rapporter som alle viser at prosjektet har gått etter forutsetningene og at det har gitt et godt miljøresultat. I Bjørvika og Pipervika er 95- 99 prosent av de forurensede massene fjernet. I løpet av vinteren vil vi også avslutte tildekkingen i det indre havnebassenget, fortsetter styrelederen.

Høstet lærdom

– «Ren Oslofjord» har vært et pionerprosjekt når det gjelder havneopprydding i Norge. Miljø-Norge har høstet lærdommer av dette som vil komme til nytte i framtidige prosjekter av samme type, sier Karlsen.

– Betyr dette at Oslo Havn er ferdig med å svare på juridiske spørsmål rundt prosjektet?

– Vi er endelig ferdig med alt som hadde med politi og påtalemyndighet å gjøre. Men det gjenstår jo å se om det blir flere rettssaker fra entusiastene, det får vi eventuelt ta etter hvert som det kommer. Vi konstatere bare at vi er svært fornøyd med Høyesteretts avgjørelse. Jeg mener dette bidrar til å sette saken i sitt rette perspektiv, sier bernt Stilluf Karlsen.

Ute av proposjoner

– Vi må huske på at miljøentusiastene mente det var 70.000 kubikkmeter med slam på avveie, det kom en tiltale som påsto 30.000 kubikkmeter var sluppet fra overflaten, mens retten fant det bevist at 1.200 kubikkmeter var dumpet rett i fjorden fra overflaten. Secora slapp også 3 -7000 liter kloakk i Bekkelagsbassenget. Da er det greit å huske at det på 3 dager rant ut 212 millioner liter urenset kloakkvann fra Bekkelaget på grunn strømstans under høstregnet. Slike utslipp får knapt et oppslag i Nordstrands Blad mens 3000 liter medfører 1. siden i VG og dobbeltside inne i avisen. Denne saken har tatt helt av. Nå faller ting på plass. Historien vil bedømme dette som et vellykket prosjekt, sier Bernt Stilluf Karlsen.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk