Gå til sidens hovedinnhold

Oslo Idrettskrets: - Justeringer nødvendig

- Byrådets idrettsbudsjett har en god totalramme, men justeringer er nødvendig på investeringssiden, fastslår Børre Rognlien, leder av Oslo Idrettskrets, i en kommentar til dagens budsjettforslag.

OSLO: Rognlien berømmer byrådets vilje til å følge opp utbyggingen av Holmenkollen med 473 mill. kr over årets budsjett.

Det er grunn til å minne om at det er tale om to hoppbakker, stadion og løyper for både ski og skiskyting, sier Rognlien. Holmenkollen blir et flott bruksanlegg for både topp og bredde.

Men det er ikke nødvendig å ta en så stor del av utbyggingsomkostningene på ett budsjettår. Ved å fordele utgiftene jevnere over årene 2009-10, bør man kunne frigjøre rundt 150 mill. kr på årets budsjett til å finansiere helt nødvendige breddeanlegg.

Oslo Idrettshaller

Han fremholder i den sammenheng behovet for bevilgninger til Oslo Idrettshaller AS. Selskapet har en samarbeidsavtale med kommunen om å bygge åtte nye idrettshaller i et spleiselag mellom kommunen, staten og private sponsorer. Staten har for lengst sagt seg villig til å øke spillemiddelstøtten fra 7 til 10 mill. kr pr. hall.

OBOS vil sponse hver hall med 2,5 mill. kr. Men kommunen har hittil nøyd seg med å bevilge sin del til én av hallene (i 2006-budsjettet). - Nå må det komme penger på bordet. Hvis ikke risikerer vi at staten trekker tilbake sitt tilbud om en programfinansiering og bruker midlene på prosjekter andre steder. Jeg minner om finanskomiteens innstilling ved behandlingen av 2008-budsjettet. Flertallet ba der byrådet om å innarbeide idrettshallene på Ellingsrud og Leirskallen i økonomiplanen.

Behov for å fullføre Bislett

Rognlien peker også på behovet for å fullføre Bislett. Der mangler fremdeles taket over hovedtribunen samt midler til å fullføre innendørs løpebane og innredning av kampsportlokale under tribunene. - Vi er også avhengig av bevilgninger for å følge opp bystyrets vedtak om å etablere et alternativ til den nedlagte skytebanen i Prinsdal.

Dette er bare et par høyt prioriterte prosjekter som kan finansieres ved en justering av budsjettet, fremholder Rognlien som samtidig roser byrådet for satsingen på skoleidrettshaller. Osloidretten har fått fullt gjennomslag for det samfunnsmessige fornuftige i å bygge haller i stedet for gymsaler. En hall benyttes av skolen om dagen og idretten på kveldstid. Mer nytte for pengene kan man ikke få. Derfor er det gledelig at byrådet i årets budsjett legger opp til å bygge haller ved Marienlyst, Munkerud og Tåsen skoler.

Brukbart driftsbudsjett

Rognlien er fornøyd med driftsbudsjettet. Vi registrerer med tilfredshet at vedlikeholdsbudsjettet styrkes. Også rammebevilgningen til osloidretten økes. Selv om veksten ikke fullt ut kompenserer for pris- og aktivitetsøkningen, er det positivt at denne bevilgningen for andre år på rad får en justering i riktig retning. Oslo Idrettskrets er dessuten godt fornøyd med bevilgningene til de ulike prosjektene for uorganiserte i kretsens regi.

Det er spesielt gledelig at byrådet foreslår en vesentlig økning av bevilgningen til Aktiv på dagtid som er vårt aktivitetstilbud til trygdede under 65 år, avslutter Børre Rognlien.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger