*Nettavisen* Nyheter.

Oslo kommune betaler 6,4 millioner for ingenting

På Casinetto med utsikt til parken ligger det nedlagte sykehjemmet og ubrukte omsorgsboliger.

Oslo kommune nedla Casinetto sykehjem for mer enn fire år siden. Fortsatt betales husleien på 118 000 per måned.

CASINETTO: Gjennom fire og et halvt år har kommunen betalt 6,4 millioner kroner uten at noe skjer i lokalene. Bydel Ullern har behov for lokaler til ulike formål, men har ikke fått tilgang til lokalene på Casinetto, som også inneholder 7 omsorgsboliger.

Skandale

Leder av Helse- og sosialkomiteen i rådhuset, Tone Tellevik Dahl (A), er overrasket over opplysningene som har kommet frem.

– Dette er en liten skandale. At omsorgsboliger og sykehjem står tomme er en fryktelig sløsing med penger som vi trenger til mer eldreomsorg, sier Tellevik Dahl, som vil følge opp saken.

Politisk handlingsløshet

Ivar Johansen (SV) i bystyrets finanskomité har bedt om en redegjørelse fra byrådet for noe han kaller politisk handlingsløshet. Han viser til at tross prekær mangel på sykehjemsplasser de siste årene, så har 27 sårt trengte sykehjemsplasser stått tomme. Han vil blant annet vite hva som er begrunnelsen for at byrådet i mer enn fire år leier lokaler den ikke benytter. Han vil også vite hvorfor lokalene eventuelt ikke kan brukes til andre formål innen helse- og omsorgssektoren.

Ikke enighet

Det kommunale foretaket Omsorgsbygg betaler husleien på stedet.

– En av grunnene til at lokalene ikke er blitt benyttet er at det ligger føringer i kontakten for hva de kan brukes til. Det går på at lokalene skal brukes til alders/sykehjem. Vi har hatt flere runder med borettslaget som er utleier for å finne andre løsninger for bruk av lokalene, uten å komme fram til enighet, sier kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg Oslo KF, Marte Svenneby.

Ny utredning

– Det har gått veldig lang tid og 6,4 millioner. Samtidig har Bydel Ullern hatt behov for lokaler til ulike formål. Først nylig fikk bydelen kjennskap til at disse lokalene fortsatt ble disponert av kommunen.

– I januar kom det en bestilling fra byrådet om konseptvalgutredning. Det er vi i gang med nå og vi har hatt befaring med bydelsdirektør og assisterende bydelsdirektør på stedet, sier Svenneby, som understreker at Omsorgsbygg har ønsket å benytte lokalene, men at det har strandet på forhandlinger med borettslaget.

– Selv om det på kort sikt er brukt en del penger på leie av disse lokalene, har det vært viktig for oss å ha disse i reserve på lang sikt, sier Svenneby.

I følge Omsorgsbygg besluttet Sykehjemsetaten å legge ned Casinetto sykehjem i oktober 2007 på grunn av at sykehjemmet var for lite til å være driftsmessig forsvarlig.

Ikke enig

Tom Hov er styreleder i Casinetto borettslag. Han stiller seg undrende til påstanden om at det er vanskelig å komme til enighet med borettslaget.

– Jeg kan si så mye at jeg ikke er enig i den fremstillingen. Jeg vil ikke kommentere noe mer utover dette uten å snakke med leietaker, sier Hov.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.