Gå til sidens hovedinnhold

Oslo-politikerne ser grønt

Fremstående politikere sloss om å være det mest miljøvennlige på et åpent valgkampmøte om Oslos grønne lunger onsdag. FrP var alene om å ta til orde for utbygging i marka.

Oslo: Det er ikke tvil om at politikerne ser grønt for tiden. Tidligere var bevaring av grønne lunger en politisk ikke-sak, men klimatruslene har utløst en ny grønn bølge. Oslos topp-politikere lot seg derfor ikke be to ganger da Oslos Nettverk for Vern av Grønne Lunger inviterte til åpent valgkampmøte.

Stor enighet

Ap ville ha grønne lunger, trikk til alle og musikk i gatene. Høyre ønsket flere torv og møteplasser, men var positive til å fortette bebyggelsen der det er bærekraftig. SV ville ha varig vern av grønne lunger, og SP ville ha flere kolonihager, og gi folket mer å si i utbyggingssaker. KrF ønsket at grøntarealene skal bli flerbruksområder for både barnehagebarn og voksne. Venstre ville ivareta eksisterende grøntområder, samt lage nye, og RV mente at Oslo ikke har mer natur å miste.

Må bygges ut

Det er nesten rørende å høre at alle er så enige. Unntatt jeg, sa byråd for miljø og samferdsel Peter N. Myhre (FrP).
Vi har lovet full barnehagedekning. Hvor skal disse bygges? Innbyggertallet i Oslo kommer til å øke med 100.000 de neste 20 årene. Hvor skal vi bygge boliger for de kommende generasjoner? Vi bor ikke i lufta eller under bakken, fortsatte Myhre.
Han mente at det beste virkemiddelet for effektivt vern av de grønne lungene, er å finne løsninger for hvor man alternativt kan bygge.
Jeg er sikker på at enkelte steder i marka ferdes det aldri en levende sjel. Slike områder kan bygges ut, sa han videre, og ble mødt med massiv "buing" fra salen, og et unisont nei fra de andre partiene. Markagrensa skal ikke røres, var refrenget.

Frede grønne lunger

Vi trenger et mye sterkere vern av Oslos grønne lunger enn hva vi har i dag. Det har tidligere blitt definert en indre markagrense som fikk byrådets tilslutning, men denne blir ikke respektert. Nå er det nok!, sa Rune Gerhardsen (Ap).
Gerhardsen mente man burde frede flere av Oslos grønne lunger, men ville ikke peke på noen spesielle. Det ville imidlertid Ola Elvestuen.
Vi bør se på øyene i Oslofjorden, på Bygdøy, Østensjøvannet, Hovseterskogen og Ekebergskråningen. Disse områdene er det viktig å bevare, ikke bare for Oslo sin del, men for hele nasjonen, sa han.

Reklame

Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra