Oslos farligste kryss

TRAFIKKAOS: Håkon Haugli (Ap) og Bettina Thorvik (Ap) er skrem over trafikken i "Oslos farligste kryss". Nå vil de ha tverrpolitisk handling.FOTO: HEGE BJØRNSDATTER BRAATEN

TRAFIKKAOS: Håkon Haugli (Ap) og Bettina Thorvik (Ap) er skrem over trafikken i "Oslos farligste kryss". Nå vil de ha tverrpolitisk handling.FOTO: HEGE BJØRNSDATTER BRAATEN

Oslo indre øst topper statistikken over trafikkulykker. Nå vil Arbeiderpartiet ha tverrpolitisk handling for å bedre trafikk- sikkerheten.

SENTRUM: - At det ikke gjøres noe for å sikre trafikken bedre her er uholdbart, sier Håkon Haugli (Ap), der han står i krysset Hausmannsgate/ Storgata - krysset som i følge en rapport fra Samferdselsetaten er Oslos farligste kryss.

Vil ha samarbeid

Her passerer en rekke buss- og trikkelinjer, varetransport, persontrafikk, syklende og gående daglig, og krysset er svært uoversiktelig med fotgjengerfelt både med og uten lysregulering. I perioden 2003-2007 ble det registert 17 trafikkulykker med personskade i dette krysset, noe som gjør krysset til det mest ulykkesbelastede i Oslo.

Nå vil Haugli og Bettina Thorvik fra Gamle Oslo Ap ha et tverrpolitisk samarbeid for å bedre trafikksikkerheten.

- Jeg kan ikke nok om dette, men kanskje er det ikke så lurt å ha en bussholdeplass akkurat her i krysset. Folk løper over krysset for å rekke bussen, sier Thorvik, som selv er syklist.

- Jeg sykler her med hjertet i halsen hver dag, sier hun.

Krysset preges i dag av mange skoleungdommer, som skal fraktes til og fra Elvebakken, mye kollektivtransport, i tillegg til en rekke personbiler som holder tidvis høy fart.

- Vi kan ikke sitte og se på dette, her må det tas noen grep, sier Haugli, og inviterer til samarbeid på tvers av partigrensene.

- Dette er ikke ment som en kritikk av byrådet, men jeg synes det er litt lite diskusjon rundt dette med trafikksikkerhet. Denne rapporten er jo et godt verktøy. Her har kommunen kartlagt hvor det er flest ulykker, men nå må vi følge opp med mer enn bare en kartlegging. Vi må begynne på toppen av lista og ta de stedene som er verst først, sier Haugli.

Indre øst verst

Bydel Gamle Oslo og Bydel Grünerløkka topper tabellen over antall trafikkulykker, og de hadde henholdsvis 107 og 105 ulykker med personskade i perioden 2003-2007.

Begge bydelene har stor gjennomfartstrafikk, noe som trolig vil øke i årene som kommer, som følge av økt utbygging og flere beboere.

Nå ønsker Arbeiderpartiet å høre fra beboerne.

- Vi ønsker å få en debatt rundt dette, og da er det interessant å høre hva folk mener. Jeg håper at folk tar kontakt med oss hvis de er bekymra, sier Thorvik.

Jobber med utbedring

I følge rapporten jobber Samferdselsetaten kontinuerlig med utbedring av trafikksikkerheten i belasta områder.

Rapporten viser til krysset Henrik Ibsens gate/ Parkveien, som i perioden 1998-2002 hadde 34 ulykker. I 2005 ble krysset bygget om til rundkjøring, og i perioden 2003-2007 er antall ulykker nede i 15.

"Dette viser at arbeidet med å forbedre de mest ulykkesbelastede kryssene virker", skriver etaten i rapporten, og peker på at lista over ulykkesbelasta kryss gir en viktig pekepinn på hvilke kryss de holder fokuset på.

Rapporten viser også at både antall sykkel- og fotgjengerulykker går ned i perioden 2003-2007 i forhold til perioden 1998-2002.

Likevel bør trafikksikkerhet prioriteres høyere på den politiske dagsorden, mener Haugli og Thorvik.

- Bydel Gamle Oslo vil i løpet av få år øke innbyggertallet fra 40 000 til 55 000, noe som vil føre til en økt belastning. Derfor må vi ta dette på alvor nå, sier Haugli.Håkon Haugli (Ap)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.